Bảng giá nhẫn kim cương

      98
*
Kim cương cứng 5.4li, 0.62ct, color I, VVS2, nét giảm EXC

Giá bán:63,350,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-28-1E

Đường kính5.4 Li

Trọng lượng0.62 ct

Độ tinch khiếtVVS2

Màu sắcI

Mặt cắtExcellent

Mã kiểm địnhGIA

*
Kyên cương cứng 5.4li, 0.62ct, color I, VVS2, đường nét cắt EXC

Giá bán:63,350,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-27-1E

Đường kính5.4 Li

Trọng lượng0.62 ct

Độ tinc khiếtVVS2

Màu sắcI

Mặt cắtExcellent

Mã kiểm địnhGIA

*
Kyên ổn cương cứng 5.4li, 0.61ct, màu J, VS1, đường nét cắt EXC

Giá bán:49,480,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-26-1E

Đường kính5.4Li

Trọng lượng0.61ct

Độ tinc khiếtVS1

Màu sắcJ

Mặt cắtExcellent

Mã kiểm địnhGIA

*
Kyên ổn cương cứng 5.4li, 0.63ct, color I, VS2, đường nét cắt EXC

Giá bán:58,700,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-25-1E

Đường kính5.4Li

Trọng lượng0.63ct

Độ tinch khiếtVS2

Màu sắcI

Mặt cắtExcellent

Mã kiểm địnhGIA

*
Kyên ổn cương cứng 5.4li, 0.63ct, màu I, VVS2, nét giảm EXC

Giá bán:64,370,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-24-1E

Đường kính5.4Li

Trọng lượng0.63ct

Độ tinc khiếtVVS2

Màu sắcI

Mặt cắtExcellent

Mã kiểm địnhGIA

*
Kyên cương 5.4li, 0.61ct, màu sắc I, VS1, đường nét giảm EXC

Giá bán:60,500,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-23-1E

Đường kính5.4Li

Trọng lượng0.61ct

Độ tinc khiếtVS1

Màu sắcI

Mặt cắtExcellent

Mã kiểm địnhGIA

*
Kyên cương cứng 5.4li, 0.61ct, color I, VVS2, nét cắt EXC

Giá bán:62,330,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-22-1E

Đường kính5.4Li

Trọng lượng0.61ct

Độ tinc khiếtVVS2

Màu sắcI

Mặt cắtExcellent

Mã kiểm địnhGIA

*
Kyên cưng cửng 5.4li, 0.60ct, color K, VS2, nét cắt EXC

Giá bán:37,870,000 VNĐ

Mã SPKLD0122-21-1E