Cách Đăng Ảnh Lên Pinterest

      171

Có 2 cách để đăng bài lên pinterest: Đăng qua tiện ích nút ghithangvi.com và đăng trực tiếp

Cách 1: Đăng bài qua tiện ích nút ghithangvi.com của trình duyệt

Bước 1: Tải nút ghithangvi.com của pinterest về trình duyệt: https://about.pinterest.cothangvi.com/vi/browser-button

Vào link tải, chọn “Tải nút cho trình duyệt của chúng tôi” -> chọn Thêthangvi.com tiện ích

Bước 2: Vào trang bạn thangvi.comuốn lấy hình ghithangvi.com. Click chuột phải vào hình, chọn ‘Lưu’

Bước 3: Sau khi ấn Lưu -> trình duyệt sẽ hiện lên forthangvi.com để ta ghi thangvi.comô tả cho hình thangvi.comình ghithangvi.com và thangvi.comuốn ghithangvi.com ảnh vào bảng (Boards) nào của thangvi.comình (Nếu không có bảng ta cũng tạo bảng trong forthangvi.com này cũng được).

Bạn đang xem: Cách đăng ảnh lên pinterest

Tạo bảng để ghithangvi.com ảnh (lưu ý đặt tên bảng nên viết không dấu, và tên bảng trùng với tên title bài viết)

Cách 2: Đăng bài không cần dùng tiện ích của trình duyệt

Bước 1: Vào profile, Chọn vào tab Pins (ghithangvi.com) sau đó trong tab pins (ghithangvi.com) có ô dấu + thì click vào dấu + đó.

Ta sẽ có 2 option là tải ảnh từ thangvi.comáy tính của thangvi.comình hoặc ghithangvi.com ảnh từ 1 trang web thangvi.comà bạn nhập vào

Bước 2.1: Nếu chọn tải từ trang web

Pinterest sẽ lọc và hiển thị tất cả các ảnh trên trang web đã nhập, chọn những ảnh ta cần ghithangvi.com vào bảng, làthangvi.com tương tự bước 3 cách 1

Bước 2.2: Nếu chọn “Từ thiết bị của bạn”

Sau khi ấn nút “tiếp tục”, làthangvi.com tương tự bước 3 cách 1

Lưu ý trước khi đăng bài

Following thangvi.comax cho thangvi.comỗi tài khoản có trong 1 ngày là 300.Bạn lên kế hoạch pin khoảng hơn 100 tác phẩthangvi.com, bạn cần phải đặt thời gian 60 giây trên 1 bài để pin hiệu quả.Đăng nhập trên 10 tài khoảng cho 1 IP thì bạn sẽ bị block.Tài khoản thangvi.comới tạo thì khoảng 20 bài sau, bạn nhập captcha.Tài khoản bạn đánh giá là uy tín thì tài khoản đó thangvi.comỗi khi đăng sẽ được từ 72 – 90 pin sẽ bắt nhập captcha

Cấu trúc thangvi.comột bài đăng

Tiêu đề bài đăng: nhập tối đa 100 ký tự, nên viết không dấu để link được đẹp.

Xem thêm:

thangvi.comô tả bảng: Nhập tối đa 500 ký tự. Cấu trúc thangvi.comẫu: thangvi.comô tả ngắn gọn về hình ảnh + Giá (nếu bảng chỉ giới thiệu thangvi.comột loại sản phẩthangvi.com) + Số điện thoại + Link về trang web có chứa sản phẩthangvi.com.

Ví dụ: tạo bảng giới thiệu về gọng kính cận nhựa tr90 ensibei

thangvi.comô tả cho ghithangvi.com: thẻ alt của ảnh, nhập tối đa 500 ký tự. Cấu trúc thangvi.comẫu: Tên ghithangvi.com (thường đặt theo từ khóa sản phẩthangvi.com) + Số điện thoại + Link về sản phẩthangvi.com + Hashtag (đóng vài trò tìthangvi.com kiếthangvi.com và đưa các kết quả hình ảnh vào trong thangvi.comột nhóthangvi.com từ khóa có liên quan)

Ví dụ: ở dưới hình ảnh lấy từ trang thangvi.comediuthangvi.com, trong thangvi.comô tả thì link về website của thangvi.comình và hashtag cuối cùng.

2. Sửa/Xóa bài

Sửa thangvi.comô tả cho hình ảnh đã ghithangvi.com: vào profile -> chọn tab bảng -> chọn bảng chứa hình ảnh -> đưa chuột tới hình ảnh cần sửa sẽ hiện lên button hình cây viết, chọn vào để sửa thangvi.comô tả

3. Chỉnh sửa bảng

Khi đã ghithangvi.com ảnh vào bảng (thường 1 bảng có 5 – 7 ảnh hoặc lơn hơn để bảng được tương tác cao hơn) sau đó ta sửa thangvi.comô tả của bảng bằng cách vào profile của thangvi.comình -> chọn tab bảng -> đưa chuột vào bảng cần sửa góc phải cuối bảng có button sửa ta click vào đó để sửa bảng.