Cách Dùng Send

      146

Một đụng tự Lúc đi kèm cùng với 2 đối tượng, thì đối tượng người dùng đầu call là đối tượng người tiêu dùng loại gián tiếp (indirect object), đối tượng người dùng thứ nhì gọi là đối tượng người tiêu dùng trực tiếp.

Bạn đang xem: Cách dùng send

(chú ý : eg tốt ex là viết tắt chữ “ví dụ”, trong những số đó eg = exempli gratia, chữ Latin ; với ex = example, “etc” là viết tắt của “et cetera” : tức thị vân vân (…) )

EG : You give sầu the attendant (object 1) your ticket (object 2)

=> Quý Khách gửi mang đến nhân viên tiếp tân cái vé của công ty.

Vậy nhân viên tiếp tân là đối tượng người sử dụng thứ nhất được nhắc đến : đó là đối tượng người sử dụng con gián tiếp ; cùng chiếc vé là đối tượng thẳng .

Tương từ bỏ :

We’ll skết thúc our teacher a message

Nigel bought Celia a đá quí ring

I can reserve you a seat

Tại sao lại nhỏng thế? Tại bởi vì đối tượng người sử dụng thứ hai : message, ring, seat … té nghĩa cho các hễ từ bỏ sover, bought, reserve sầu (gửi đồ vật gi, cài đặt đồ vật gi, đặt trước dòng gì) . Các đối tượng người dùng này nhập vai trò chủ yếu về nghĩa của câu.

Xem thêm: Các Phần Mềm Giao Diện App Online Miễn Phí

B. Object + prepositional phrase

Đối tượng đi cùng với các giới tự.

Chúng ta hòn đảo ngược địa điểm của 2 đối tượng người tiêu dùng con gián tiếp – thẳng bên trên mục A bằng cách thêm vào câu 1 giới tự nhỏng sau :

You give the ticket to the attendant (chúng ta đưa mẫu vé  cho nhân viên cấp dưới tiếp tân)

Nigel bought a diamond ring for Celia (hoan lạc thất thoát ?, nhẫn klặng cưng cửng đấy ;)))

Đến phía trên nếu bạn làm sao chú ý vẫn ban đầu tương đối thắc mắc một chút về sự việc giới tự, mục tiếp sau đã làm rõ điều này

C. To or for?

Những hễ tự đi với khổng lồ : award, fax, feed, give, grant, h&, leave (nghĩa ám chỉ mục đích), lkết thúc, mail, offer, owe, skết thúc, show, take, teach, tell, throw, write

Những cồn tự đi với for : buy, cook, fetch, find, fix, get, keep, leave sầu, make, order, pick, reserve sầu, save

điều đặc biệt : rượu cồn từ bỏ “bring” có thể đi với cả khổng lồ và for :

bring to lớn a place

bring for someone

D. Pronouns after give sầu, sover, etc

Đại từ bỏ theo sau give sầu, sover . Những tại tự này luôn đứng trước 1 các gồm danh trường đoản cú.

EG : James lent me his Mobile (me là đại trường đoản cú, che khuất động tự “lent” cùng đứng trước 1 các có danh trường đoản cú, danh trường đoản cú đó ở chỗ này là mobile

I might send them lớn my sister

Nếu sau cồn từ bỏ là 2 đại từ, thì bọn chúng chia cách bởi to lớn hoặc for :

We’ll skết thúc them to you straight away

My friover saved it for me

E. Describe, explain, etc

Một số rượu cồn trường đoản cú cùng to/for thuộc lộ diện trong 1 câu, mặc dù đụng trường đoản cú đó lại quan yếu theo sau một đối tượng người sử dụng loại gián tiếp

EG: Tyên ổn described the men to the police

Chứ không thể làm sao : Tim described the police the men

Các bạn chú ý làm việc mục A đang thấy give sầu the attendant your ticket cũng rất được, nhưng mà give sầu your ticket to lớn the attendant cũng ok luôn luôn. Còn tại đây thì không, có nghĩa là tùy thuộc theo rượu cồn trường đoản cú nhưng chúng ta thực hiện nhé.

Một lời khuyên là :

Để an ninh rộng, hãy dùng đối tượng người sử dụng loại gián tiếp (indirect object) phía sau đầy đủ động tự “ngắn”, ví dụ như send hay give sầu. Với phần đông hễ từ dài ra hơn : describe, explain .. thì không nên

EG:

Can you give me the figures?

Can you explain the figures to me?

Comments

comments


CategoriesEnglish, Grammar DictionaryTagsdirect object, dong tu, gioi tu, indirect object, oxford grammar dictionary, lớn va for

Post navigation