Cách gửi mail cho người khác

      47

Trả lời hoặc sự chuyển tiếp giữa thư. Trường hợp thư nơi bắt đầu chứa những tệp đính kèm, chúng ta có thể quyết định xem có bao gồm chúng không.

Bạn đang xem: Cách gửi mail cho người khác

Mở Mail mang đến tôi


Trong vận dụng Mail trên sản phẩm công nghệ Mac của bạn, nên chọn lựa thư trong danh sách thư.

Để bao gồm 1 phần của thư cội trong thư trả lời của bạn, chọn văn bản sẽ bao gồm.

Nếu chúng ta chọn thư trên cùng trong cuộc hội thoại, toàn bộ các thư trong cuộc hội thoại được chọn.

Di chuyển nhỏ trỏ qua title thư, sau đó nhấp chuột một trong số nút sau:

Trả lời nhằm chỉ trả lời cho người gửi.

Trả lời tất cả

*
nhằm trả lời cho những người gửi và những người nhận khác.

Chuyển tiếp

*
để chọn fan nhận khác.

Bạn rất có thể thêm hoặc xóa bạn nhận lúc cần.

Thêm văn bạn dạng của bạn.

Nếu các bạn đã bao gồm thư gốc, thanh dọc (được gọi là thanh trích dẫn) hoàn toàn có thể xuất hiện kề bên đó.

Bạn cũng có thể làm đến văn bạn dạng xuất hiện dưới dạng trích dẫn:

Thêm thanh trích đem vào văn phiên bản của bạn: chọn Định dạng > Mức trích dẫn > Tăng hoặc Định dạng > Mức trích dẫn > Giảm. Vấn đề này cũng chuyển đổi mức trích dẫn mà văn bản được lựa chọn xuất hiện.

Dán văn phiên bản làm văn bạn dạng được trích dẫn: chọn Sửa > Dán là Trích dẫn.

Nếu thư nơi bắt đầu chứa những tệp thêm kèm, hãy ra quyết định xem có bao gồm chúng không:

Bao có tệp đính thêm kèm: Bấm nút bao hàm tệp kèm theo

*
bên trên thanh lý lẽ của hành lang cửa số thư hoặc lựa chọn Sửa > Tệp thêm kèm > Bao bao gồm tệp đính thêm kèm gốc trong thư trả lời.

Loại trừ tệp đính kèm: Bấm nút loại bỏ Tệp đính kèm

*
trên thanh chế độ của cửa sổ thư hoặc chọn Thư > Xóa Tệp gắn kèm.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Ứng Dụng Trên Iphone, Ipad, Đặt Ngôn Ngữ Và Vùng Trên Iphone

Chọn thiết đặt tệp kèm theo cho tất cả thư trả lời: lựa chọn Sửa > Bao có tệp đính kèm trong thư trả lời, sau đó lựa chọn một tùy chọn.

Khi chúng ta sẵn sàng, bấm nút gởi

*
.

Nếu bạn có nhu cầu luôn làm lơ thư nơi bắt đầu trong thư vấn đáp của bạn, lựa chọn Mail > Tùy chọn, bấm biên soạn thảo, kế tiếp bỏ chọn “Trích dẫn văn bạn dạng của thư gốc”.


Trả lời từ thông báo Mail


Trong thông báo Mail trên lắp thêm Mac của bạn, hãy thực hiện một trong số tác vụ sau:

Bấm vào Trả lời. Thư trả lời của khách hàng được đề showroom tới tất cả người nhận; để chỉ trả lời cho tất cả những người nhận, bấm nút vấn đáp bên trên thanh qui định của cửa sổ thư.

Bấm vào bất kỳ đâu trong thông báo để mở thư, kế tiếp trả lời.


Tự động vấn đáp hoặc chuyến qua email


Bạn có thể tạo luật lệ để auto trả lời hoặc gửi tiếp email khi ứng dụng Mail đang rất được mở.


Ghi chú: Nếu bạn có nhu cầu gửi thư trả lời auto khi Mail không mở—như khi chúng ta đang vào kỳ nghỉ—hãy kiểm soát với nhà hỗ trợ tài khoản email của bạn.


Trong vận dụng Mail trên lắp thêm Mac của bạn, nên chọn Mail > Tùy chọn, sau đó nhấp chuột Quy tắc.

Bấm Thêm Quy tắc, kế tiếp nhập tên mang lại quy tắc.

Chỉ định xem ngẫu nhiên điều kiện nào hay toàn bộ các điều kiện phải đúng để quy tắc được áp dụng.

Đặt những điều kiện xác định thư để tự động trả lời đến hoặc chuyển tiếp.

Bấm menu bật lên “Thực hiện các tác vụ sau”, sau đó lựa chọn một tùy chọn:

Chuyển tiếp thư: lựa chọn Chuyển tiếp Thư tự menu bật lên đầu tiên, tiếp đến nhập showroom email nơi bạn có nhu cầu nhận thư được gửi tiếp. Bấm Thư, kế tiếp nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn bao tất cả với thư được gửi tiếp. Ví dụ: chúng ta cũng có thể giải đam mê rằng chúng ta đang tự động chuyển tiếp thư.

Trả lời thư: lựa chọn “Trả lời Thư” từ menu bật lên đầu tiên, click chuột “Văn bản thư trả lời” rồi nhập thư vấn đáp của bạn. Mail bao hàm văn bạn dạng đầy đủ của thư gốc trong thư trả lời của bạn.

Bấm OK.

Hãy đảm bảo an toàn kiểm tra phép tắc của bạn. Nếu như quy tắc thừa rộng, thư hoàn toàn có thể được gửi một cách vô tình hoặc sản xuất thành vòng lặp (trả lời cho các thư trả lời bạn đang gửi).