CÁCH TÍNH GIÁ BÌNH QUÂN GIA QUYỀN

      181

Do ảnh hưởng của giá cả thị phần phải giá bán nơi bắt đầu của không ít nhiều loại mặt hàng tồn kho đang thay đổi. Một loại hàng tồn kho download ở các thời điểm khác biệt, nhà hỗ trợ không giống nhau sẽ sở hữu được giá chỉ gốc khác biệt. Do vậy lúc tính giá bán xuất kho của mặt hàng tồn kho cũng sẽ khác biệt. Ở bài bác này Kế tân oán Việt Hưng share về kiểu cách tính giá bán theo phương pháp trung bình gia quyền.

Bạn đang xem: Cách tính giá bình quân gia quyền


1. Khái niệm chung

Hàng tồn kho là gia sản quan trọng của người sử dụng, bài toán xác định cách thức tính giá chỉ xuất kho sẽ tác động mang lại report tài thiết yếu phải phương pháp xác định quý hiếm hàng tồn kho cần hỗ trợ được đông đảo con số thực tế cùng đúng đắn. Việc xác định giá trị mặt hàng tồn kho yêu cầu tuân hành theo qui định giá cội.

*

2. Phương pháp trung bình gia quyền

Theo phương pháp này, quý hiếm sản phẩm tồn kho được xem theo giá trị vừa đủ của từng các loại mặt hàng tồn kho vào đầu kỳ với giá trị sản phẩm tồn kho được download hoặc tiếp tế vào kỳ. Giá trị vừa phải rất có thể được xem theo thời kỳ hoặc mỗi một khi nhập một mặt hàng tồn kho về, phụ thuộc vào tình trạng của bạn.

Xem thêm: Increase Your Reach Using Google Display Network Ad Planner Overview

Giá thực tiễn xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá thực tiễn bình quân

Đơn giá thực tế bình quân= Giá trị hàng tồn đầu kỳ + giá trị sản phẩm thực tiễn nhập vào kỳ
Số lượng mặt hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ

Việc tính giá bán xuất kho theo cách thức bình quân gia quyền rất có thể áp dụng theo hai trường hợp:

– Tính theo 1-1 giá bán trung bình liên hoàn: Sau mỗi lần nhập, xuất kế toán thù tính lại 1-1 giá bán bình quân.

– Tính theo đơn giá bình quân cuối kỳ: Đến vào cuối kỳ kế tân oán new tính toán thù lại đơn giá chỉ bình quân nhằm tính giá chỉ xuất kho trong kỳ cùng giá trị tồn kho cuối kỳ.

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ ngơi nghỉ bài các phương pháp tính giá bán xuất kho để tính tân oán đối kháng giá theo phương pháp trung bình gia quyền

– Doanh nghiệp tính 1-1 giá chỉ thực tiễn xuất kho theo cách thức trung bình liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá chỉ bình quân liên hoànGiá thực tiễn xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kg x 55 = 8.250NK02

50 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– Doanh nghiệp tính theo đối chọi giá trung bình cả kỳ
Đơn giá bán trung bình =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tế xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau Khi tính toán thù giá tốt thực tế xuất kho của hàng tồn kho; kế tân oán kho lên những sổ sách cụ thể của các tài khoản tương xứng.