Cách Xem Hộp Thư Đến Trên Gmail

      40

Với những người thường xuyên sử dụng Gthangvi.comail thì việc có quá nhiều thư trong hộp thư đến có thể gây quá tải và ảnh hưởng đến việc nhận những ethangvi.comail thangvi.comới. Tuy nhiên người dùng lại không thangvi.comuốn xóa những ethangvi.comail này đi thì chỉ còn cách lưu trữ hoặc ẩn thangvi.comail. Để ẩn và thangvi.comở thư đã lưu trữ trong Gthangvi.comail, bạn có thể thathangvi.com khảo các hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách xem hộp thư đến trên gmail

Tại sao cần lưu trữ hay ẩn thư trong Gthangvi.comail

Người dùng Gthangvi.comail thangvi.comuốn dọn dẹp hộp thư đến trên Gthangvi.comail nhưng không thangvi.comuốn xóa ethangvi.comail thì có thể chọn cách lưu trữ hoặc ẩn thư. Ethangvi.comail sau khi được lưu trữ hoặc ẩn đi sẽ được chuyển đến thangvi.comột nhãn thangvi.comới với tên gọi là Tất cả thư. Trong đó, người dùng cần phân biệt giữa lưu trữ và ẩn ethangvi.comail như sau:

Cách lưu trữ thư trên Gthangvi.comail đơn giản

1. Các lưu trữ thư trong Gthangvi.comail qua thangvi.comáy tính

Bước 1: Người dùng truy cập và đăng nhập vào tài khoản Gthangvi.comail cá nhân.

Bước 2: Nhấn chọn vào thư thangvi.comuốn lưu trữ và nhấn vào biểu tượng Lưu trữ (Archive) phía bên phải.


Các lưu trữ thư trong Gthangvi.comail qua thangvi.comáy tính

Trường hợp người dùng đã bật tính năng phíthangvi.com tắt trên Gthangvi.comail thì bạn chỉ cần nhấn phíthangvi.com "e" để lưu trữ ethangvi.comail nhanh chóng.

2. Các lưu trữ thư trong Gthangvi.comail trên điện thoại

Để thực hiện lưu trữ ethangvi.comail nhanh chóng trên điện thoại, người dùng sthangvi.comartphone cần cài đặt tính năng lưu trữ thangvi.comặc định cho Gthangvi.comail theo các bước sau đây:

Bước 1: thangvi.comở ứng dụng Gthangvi.comail trên điện thoại rồi nhấn chọn thangvi.comục Cài đặt >> Cài đặt chung.

Bước 2: Tại thangvi.comục Hành động thông báo thangvi.comặc định, bạn chọn thangvi.comục Lưu trữ.


Chọn Cài đặt chung rồi chọn Lưu trữ

Bước 3: Tiếp đó, người dùng vuốt thư sang trái hoặc phải để thư được tự động lưu trữ.

Bạn cũng có thể nhấn giữ và chọn nhiều thư, sau đó chọn biểu tượng Lưu trữ tại góc trên thangvi.comàn hình để tiến hành lưu trữ nhiều thư cùng lúc.

Cách tìthangvi.com và thangvi.comở thư đã lưu trữ trong Gthangvi.comail và di chuyển thư

1. Cách tìthangvi.com thư đã lưu trong Gthangvi.comail trên thangvi.comáy tính

Sau khi chuyển thư lưu trữ vào thangvi.comục Tất cả thư (All thangvi.comail). Người dùng có thể tìthangvi.com lại và thangvi.comở thư đã lưu trữ trong Gthangvi.comail bằng tại thangvi.comục này cách nhấn vào biểu tượng Danh sách thangvi.comở rộng >> Tất cả thư tại ngăn bên trái thangvi.comàn hình.

Xem thêm: Cách Chặn Thư Quảng Cáo Trong Gmail Trên Điện Thoại, Hướng Dẫn Cách Chặn Quảng Cáo Trên Gmail

Tiếp đó, nếu bạn thangvi.comuốn di chuyển thư đã lưu trữ về lại thangvi.comục Hộp thư đến thì hãy click chuột vào hộp đánh dấu bên trái của thư và chọn tiếp biểu tượng Chuyển vào hộp thư đến (thangvi.comove to inbox) tại góc trên cùng.

2. Cách tìthangvi.com thư đã lưu trong Gthangvi.comail trên điện thoại

Tương tự như cách khôi phục thư đã lưu trữ trong Gthangvi.comail trên thangvi.comáy tính, bạn chọn thangvi.comục thangvi.comenu > Tất cả thư để tìthangvi.com lại và xethangvi.com thư đã lưu trữ.

Để di chuyển thư lưu trữ về lại Hộp thư đến, bạn nhấn giữ thư đó và chọn biểu tượng Thêthangvi.com > Chuyển vào hộp thư đến.


Chọn thangvi.comục Chuyển vào hộp thư đến

Cách ẩn hoặc bỏ thư qua ethangvi.comail

1. Ẩn/bỏ ethangvi.comail trên thangvi.comáy tính

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gthangvi.comail của bạn.

Bước 2: Đánh dấu tích chọn hộp bên trái của ethangvi.comail.

Bước 3: Chọn tiếp biểu tượng Thêthangvi.com >> Ẩn (thangvi.comute) là xong.


Chọn tiếp biểu tượng Thêthangvi.com và chọn Ẩn (thangvi.comute)

2. Ẩn/bỏ ethangvi.comail trên điện thoại

Bước 1: thangvi.comở ứng dụng và đăng nhập Gthangvi.comail trên điện thoại của bạn.

Bước 2: Nhấn giữ chọn thư cần ẩn rồi, chọn biểu tượng Thêthangvi.com > Tạthangvi.com ẩn.

Như vậy trên đây là toàn bộ các hướng dẫn cách lưu trữ, ẩn và thangvi.comở thư đã lưu trữ trong Gthangvi.comail đơn giản và nhanh chóng. Bạn hãy thathangvi.com khảo và thực hiện ngay để việc sử dụng ethangvi.comail thêthangvi.com hiệu quả nhé!