CẨM THẠCH VÀ NGỌC BÍCH

      109

Ngọc cẩm thạch Jadeite là một tín đồ anh em tương đối gần gũi cùng với ngọc bích Nephrite, được vạc hiện nay vừa mới đây trong gia đình ngọc. Mặc mặc dù một số trong những bạn theo nhà nghĩa truyền thống cảm thấy rằng nó thiếu hụt tính lịch sử hào hùng phong phú và đa dạng của nephrite. Trong bài viết này, hãy thuộc GMT JADE thuộc tìm hiểu về mẩu truyện lịch sử về 2 viên đá thiên mặt đường ngọc bích với ngọc cđộ ẩm thạch nhé!

Nguồn gốc về tên gọi của ngọc bích với ngọc cẩm thạch

Trong rộng tía ngàn năm, ngọc (giờ đồng hồ Trung: yù