Chiến Lược Marketing Ngân Hàng

      166

Bạn đang xem: Chiến lược marketing ngân hàng

*

Xem thêm: Clip 40 Link Video Clip Văn Mai Hương Lộ Clip Nóng Do Bị Hack Camera An Ninh

*

Hoàn thiện kế hoạch marketing mang đến ngân hàng công thương chi nhánh sông nhuệ

1. MỤC LỤCCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING NGÂN HÀNG...........11.1. Tổng quan về kinh doanh bank...................................................................11.1.1. Khái niệm marketing...................................................................................11.1.2. Marketing ngân hàng ..................................................................................21.1.2.1. Khái niệm...................................................................................................21.1.2.2. Điểm sáng của sale ngân hàng.............................................................41.1.2.3. Vai trò của sale đối với những bank...............................................51.1.3. Chiến lược marketing..................................................................................71.1.4. Chiến lược kinh doanh ngân hàng.................................................................81.2. Quy trình xây dừng chiến lược marketing .........................................................91.2.1. Phân tích môi trường thiên nhiên sale ................................................................91.2.1.1. Môi ngôi trường vĩ mô........................................................................................91.2.1.2. Môi trường vi mô......................................................................................111.2.2. Lựa chọn thị phần kim chỉ nam....................................................................131.2.2.1. Đánh giá bán những đoạn thị trường ....................................................................141.2.2.2. Chọn Thị trường kim chỉ nam ..........................................................................151.2.3. Các hình dáng kế hoạch sale..................................................................171.2.3.1. Chiến lược sale theo chu kỳ sinh sống của sản phẩm...............................171.2.3.2. Chiến lược marketing theo vị nỗ lực tuyên chiến đối đầu..............................................181.2.3.3. Chiến lược marketing thỏa mãn nhu cầu Thị Trường..................................................191.2.4. Marketing hỗn hợp....................................................................................201.2.4.1. Product – Sản phđộ ẩm hình thức dịch vụ......................................................................211.2.4.2. Price – Giá cả............................................................................................221.2.4.3. Place - Kênh phân pân hận.............................................................................241.2.4.4. Promotion – Xúc tiến tất cả hổn hợp ..................................................................271.2.4.5. People – Con tín đồ ..................................................................................291.2.4.6. Process - Quy trình ...................................................................................301.2.4.7. Physical Evidences - Bằng triệu chứng thiết bị chất.................................................30