Review 10 Vitamin tổng hợp cho bé tốt nhất hiện nay

Trẻ em cần được bổ sung những loại vitamin nào? Theo Bộ Thực phẩm và Dinh dưỡng Hoa Kỳ, để tăng trưởng thông thường khung hình người cần phải có 13 loại Vitamin và 14 loại khoáng chất. Trong số những loại Vitamin và khoáng chất đó, ở tiến trình đầu đời của trẻ, trẻ… Continue reading Review 10 Vitamin tổng hợp cho bé tốt nhất hiện nay