Trường Đại học FPT TP.HCM

Triển vọng nghề nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh thương mại luôn là một trong những ngành mê hoặc những bạn trẻ năng động thương mến nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại. Đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và ảnh hưởng tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nước Ta, những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, marketing đang không ngừng tăng trưởng theo hướng số hoá, thương mại điện tử, ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Theo những điều tra và nghiên cứu gần đây của những chuyên viên kinh tế tài chính, thực trạng thiếu vắng nguồn nhân lực trình độ cao trong những ngành nghề thuộc nhóm ngành Quản trị Kinh doanh chiếm khoảng chừng 40 % tổng nhu yếu lao động trên thị trường và mức tăng trưởng phải đạt khoảng chừng 50 % mới cung ứng được nhu yếu nhân lực mà thị trường cần lúc bấy giờ. Có thể thấy rằng ngành Quản trị kinh doanh thương mại lúc bấy giờ đang rất “ khát ” nhân lực trong tương lai .

Điểm khác biệt trong chương trình đào tạo

  • Sinh viên học tập với giáo trình trọn vẹn bằng tiếng Anh, bản quyền quốc tế, được nhập khẩu trực tiếp từ những nhà xuất bản khét tiếng trên quốc tế .
  • Sinh viên được đào tạo song song ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Hoa.

    Bạn đang đọc: Trường Đại học FPT TP.HCM

  • Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có 1 học kỳ học tiếng Anh tại nước ngoài.

  • Sinh viên có 1 – 2 học kỳ chuyên ngành tại trường Đại học Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan hoặc Lyceum of the Philippines University, Philippines .
  • Năm thứ 3, sinh viên tham gia thao tác trong thực tiễn tại những doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia học kỳ thực tập – OJT lê dài từ 4 – 8 tháng tại những doanh nghiệp trong và ngoài nước .

Kinh nghiệm tích lũy sau chương trình

  • Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh sẽ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, uyên thâm về thương thường và mua bán, về đồng vốn và tiếp thị, về nhân lực và điều hành… Bên cạnh đó, năng lực tiên liệu, dự báo những biến chuyển, vận động trong môi trường kinh doanh. Tầm nhìn, óc phán đoán và khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của thị trường để tồn tại và phát triển tốt trong ngành.
  • Khả năng kết hợp chặt chẽ tư duy lý luận và thực tiễn tốt. Từ những kiến thức sẵn có áp dụng và phân tích tình huống thực tế để có hướng đi trong tương lai.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể thao tác ở những vị trí như : Chuyên viên Marketing ; Chuyên viên kinh doanh thương mại ; Chuyên viên quan hệ người mua ; Chuyên viên nghiên cứu và điều tra thị trường ; Chuyên viên tư vấn quản trị thương mại ; Quản lý doanh nghiệp ; Giám đốc quản lý và điều hành ; Giám đốc kinh tế tài chính tại những công ty, tập đoàn lớn … .

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.