4 bài viết

Data Analytics

Chuyên mục Data Analytics chuyên các bài viết chia sẻ về cách thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh quan trọng để đưa ra quyết định kinh doanh theo dữ liệu Data-driven. Ở chuyên mục này mình sẽ chia sẻ đến các bạn những phương pháp thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu kinh doanh, Big data và xử lý dữ liệu tập trung. Trong thời đại số dữ liệu là một tài nguyên quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại của các chiến lược tiếp thị và kinh doanh vì vậy mình muốn chia sẻ nó trong blog này của mình.