6 bài viết

Perfomance Marketing

Chuyên mục Perfomance Marketing chuyên chia sẻ các kiến thức về các phương pháp tiếp thị kỹ thuật số đo lường được. Performance Marketing vốn là một nhánh thuộc Digital Marketing. Thuật ngữ này mang ý nghĩa là tiếp thị dựa vào hiệu suất, hay còn gọi là quảng cáo được trả tiền dựa vào hiệu suất. Thông qua các chiến lược digital marketing có thể đo lường được như : SEM, SEO, social media advertising, native ads, nội dung được tài trợ .... Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hãy kết nối ngay với mình nhé.