1 bài viết

Native Advertising

Chuyên mục Native Advertising chuyên các bài viết về quảng cáo tự nhiên. Chia sẻ cách làm native ads trên các nền tảng Facebook, Google, Báo điện tử, website, mobile app ... Native Advertising(quảng cáo gốc) là những quảng cáo phải trả phí được tối ưu hóa phù hợp với chức năng, hình thức liên quan tới trải nghiệm người xem. Trên những trang web hay ứng dụng mà quảng cáo được đặt.