3 bài viết

Omnichannel

Chuyên mục Omnichannel chuyên chia sẻ các bài viết hướng dẫn và kinh nghiệm triển khai bán hàng đa kênh, bán hàng hợp kênh hay nhất cho mọi người. Ở chuyên mục này mình muốn các bạn hiểu đúng về : Omnichannel, Omnichannel Retail, Omnichannel Marketing, Multichannel, Cross channel, Single channel ... Mỗi một mô hình kinh doanh và tiếp thị đều cho thấy ưu và nhược điểm khác nhau, sử dụng nhiều kênh và điểm chạm khác nhau. Hy vọng các bạn sẽ thích chuyên mục này của mình

How to Search Engine work? Omnichannel

How to Search Engine work?

Bởi THẮNG VI - 01/01/2021
How Google Search Works Omnichannel

How Google Search Works

Bởi THẮNG VI - 01/01/2021