5 bài viết

Kiến thức nền SEO

Chuyên mục kiến thức nền trong SEO là chuyên mục bắt đầu cho người mới, những điều kiện cần để bạn bắt đầu học SEO. Mình cũng bắt đầu từ số 0 đi lên từ những năm 2016, cũng từng đi học qua không dưới 10 khoá học và thầy dạy SEO. Hơn ai hết mình hiểu được những khó khăn mà một người mới thường gặp phải khi học SEO nói riêng và Digital Marketing nói chung. Chuyên mục này mình sẽ tổng hợp những kiến thức nền về website, về wordpress, về internet, về những nơi có thể giúp bạn mua được những công cụ hỗ trợ SEO và những kỹ năng nền bạn cần thành thạo khi làm SEO như : excel, google docs, đọc hiểu tài liệu tiếng anh ....  Nếu bạn là một người mới hãy bắt đầu từ đây nhé. Cảm ơn bạn.