1 bài viết

Technical SEO

Chuyên mục Technical SEO chuyên tổng hợp các bài viết về các kỹ thuật tối ưu SEO trên toàn trang onsite như : cấu trúc website, schema, breadcrumb, sitemap, page speed... Technical seo sẽ giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu được website của bạn đúng cách và thân thiện với công cụ tìm kiếm. Nó ảnh hưởng đến việc Google hiểu về website của bạn và lập chỉ mục nó. Đây là một chuyên mục quan trọng mà các bạn cần phải chú ý