ĐỔI NGÔN NGỮ IPHONE

      129

Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng nhập văn bản, chẳng hạn như kiểm tra chính tả; thêm bàn phím để viết bằng các ngôn ngữ khác nhau; và thay đổi bố cục của bàn phím ảo hoặc bàn phím không dây.

Bạn đang xem: đổi ngôn ngữ iphone

Nếu bạn thêm các bàn phím cho các ngôn ngữ khác, bạn có thể nhập bằng hai ngôn ngữ mà không phải chuyển đổi giữa các bàn phím. Bàn phím của bạn tự động chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. (Không có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ).


Đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > Bàn phím.

Chạm vào Bàn phím, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Thêm bàn phím: Chạm vào Thêm bàn phím mới, sau đó chọn bàn phím từ danh sách. Lặp lại để thêm các bàn phím khác.

Xóa bàn phím: Chạm vào Sửa, chạm vào

*
bên cạnh bàn phím bạn muốn xóa, chạm vào Xóa, sau đó chạm vào Xong.

Sắp xếp lại danh sách bàn phím: Chạm vào Sửa, kéo

*
bên cạnh bàn phím đến vị trí mới trong danh sách, sau đó chạm vào Xong.

Nếu bạn thêm bàn phím cho một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ tương ứng được thêm tự động vào danh sách Thứ tự ngôn ngữ ưu tiên. Bạn có thể xem danh sách này và thêm trực tiếp các ngôn ngữ vào danh sách trong Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng. Bạn cũng có thể sắp xếp lại danh sách để thay đổi cách các ứng dụng và trang web hiển thị văn bản.


Chuyển sang một bàn phím khác


Trong khi nhập văn bản, hãy chạm và giữ hoặc .

Xem thêm: Lịch Âm Hôm Nay Ngày Bao Nhiêu? Tra Cứu Ngày Hôm Nay Là Ngày Gì?

Chạm vào tên của bàn phím bạn muốn chuyển đổi sang.

Bạn cũng có thể chạm vào hoặc để chuyển đổi từ bàn phím này sang bàn phím khác. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím được bật khác.

Để chuyển đổi giữa các bàn phím trên Magic Keyboard, hãy xem Chuyển đổi giữa bàn phím ngôn ngữ và bàn phím biểu tượng.


Chỉ định một bố cục thay thế cho bàn phím


Bạn có thể sử dụng một bố cục bàn phím thay thế không khớp với các phím trên bàn phím của bạn.

Đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím.

Chạm vào một ngôn ngữ ở đầu màn hình, sau đó chọn một bố cục thay thế từ danh sách.


Xem bài viết Hỗ trợ của thangvi.com Giới thiệu về cài đặt bàn phím trên iPhone, iPad và iPod touch của bạn.