DUNG TRỌNG LÀ GÌ

      150
A :85 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp. TP HCM, Việt Nam
T :(84 8) 6291 1519
F :(84 8) 6292 3205
E :info
*

*

*

*

*

"Chính xác" tuyệt "chuẩn chỉnh xác" ???

khi gọi các tư liệu chuyên môn, chúng ta thường gặp những thuật ngữ “accuracy” và...

Bạn đang xem: Dung trọng là gì


Khối lượng thể tích thoải mái và tự nhiên

1. Khái niệm:Kăn năn lượng thể tích tự nhiên và thoải mái của khu đất là cân nặng của một...


Cảnh báo về tình trạng mang cắp công bố

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, chủ thể Địa Chất Phẳng sẽ truy vấn vào trang web về...


Hệ thống ghi tài liệu mang lại sản phẩm nén rứa kết

Sau 4 mon nghiên cứu, cửa hàng Địa Chất Phẳng đang hoàn hảo khối hệ thống ghi dữ...


*
Mỗi đối tượng người dùng trong tự nhiên gần như được thể hiện thông qua những thông số kỹ thuật. Để mang lại ngắn thêm gọn gàng và né tránh sự nhầm lẫn khi thương lượng thông tin, những nhà kỹ thuật thường sử dụng cam kết hiệu vậy đến hầu như tên thường gọi lâu năm dòng của những thông số. Việc áp dụng những ký hiệu thường xuyên được những đơn vị kỹ thuật áp dụng thống nhất trong phạm vi một non sông hoặc nước ngoài. Tuy nhiên, trong những báo cáo điều tra địa hóa học, các bảng tổng hợp hiệu quả phân tích sinh sống Việt Nam, Việc sử dụng các thuật ngữ, ký kết hiệu và đơn vị chức năng đo không được trình diễn đồng điệu với cũng không tuân theo một quy phương pháp của nước nhà nào (dân gian thường xuyên Gọi là "Tây-Ta lẫn lộn").

Kăn năn lượng thể tích - dung trọng trường đoản cú nhiên

Thuật ngữ “khối lượng thể tích” mong mỏi nói đến “khối lượng của một đơn vị chức năng thể tích” cùng thường được cam kết hiệu là ρ (ký kết từ bỏ Hy Lạp – rho). Do kia, sản phẩm ngulặng của “trọng lượng thể tích” vẫn là /.

Xem thêm: Làm Chuyện Ấy Nơi Công Cộng : Phản Cảm, Vô Văn Hóa, Ngang Nhiên ‘Làm Chuyện Ấy’ Nơi Công Cộng

Đơn vị đo của trọng lượng là g, kilogam, tấn… Đơn vị đo của thể tích là mm³, cm³, m³… Vậy, đơn vị đo của “trọng lượng thể tích” yêu cầu là g/cm³, T/m³…

Thuật ngữ “dung trọng trường đoản cú nhiên” hy vọng nói tới “trọng lượng của một đơn vị thể tích” và thường được cam kết hiệu là γ (cam kết tự Hy Lạp – gamma). Do đó, thứ nguyên ổn của “dung trọng trường đoản cú nhiên” sẽ là /.

Đơn vị đo của trọng lượng là đơn vị chức năng đo của lực, ví dụ: N, kN… Vậy, đơn vị chức năng đo của “dung trọng từ nhiên” bắt buộc là N/m³, kN/m³…

do đó, nhằm bảo đảm an toàn tính nhất quán thì Khi kể đến “khối lượng thể tích” thì bắt buộc dùng ký kết hiệu ρ, đơn vị chức năng g/cm³ hoặc kg/m³ hoặc T/m³…; còn Lúc nói đến “dung trọng từ nhiên” thì cần ký hiệu là γ, sử dụng đơn vị kN/m³ hoặc N/m³…

Trong lúc đó, các báo cáo điều tra khảo sát địa hóa học ở toàn quốc thường xáo trộn những bí quyết viết như:

Dùng thuật ngữ “dung trọng tự nhiên” với ký kết hiệu là γ, đơn vị đo là g/cm³. Lẽ ra, nhằm đảm bảo tính đồng hóa thì nên cần sử dụng đơn vị đo là kN/m³Dùng thuật ngữ “trọng lượng thể tích” với cam kết hiệu là γ, đơn vị đo là g/cm³. Lẽ ra, để đảm bảo an toàn tính nhất quán thì bắt buộc cần sử dụng ký kết hiệu ρ.Dung trọng tự nhiên thì cam kết hiệu là γw (w nghĩa là ‘wet’ theo giờ Anh), nhưng dung trọng khô thì ký hiệu là γk (k tức là ‘khô’ theo giờ đồng hồ Việt) với dung trọng đẩy nổi thì cam kết hiệu là γđn (đn tức thị ‘đẩy nổi’ theo tiếng Việt): chính xác là Anh-Việt giao duim !

Giới hạn Atterberg

Giới hạn chảy thì ký hiệu là wch (ch nghĩa là ‘chảy’ theo giờ Việt) mà lại giới hạn dẻo thì cam kết hiệu là wp (p tức thị ‘plastic’ theo tiếng Anh) hoặc trở lại, số lượng giới hạn rã thì ký kết hiệu là wL (L nghĩa là ‘liquid’ theo tiếng Anh) còn số lượng giới hạn dẻo thì ký hiệu là wd (d nghĩa là ‘dẻo’ theo tiếng Việt): đúng là Anh-Việt đoàn kết !

kG/cm² - Kg/cm² - kgf/cm² - KG/cm²

Theo nghị định số 65/2001/NĐ-CP. cùng 134/2007/NĐ-CPhường của Chính phủ về câu hỏi ban hành hệ thống đơn vị chức năng giám sát hợp pháp của nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa VN, đơn vị đo lường của áp suất, ứng suất là pascal (Pa). Trong thể nghiệm địa chuyên môn, ứng suất thường xuyên được trình diễn theo đơn vị kilôpascal (kPa).

Trước phía trên, theo hệ thống tính toán cũ, đơn vị chức năng đo của áp suất, ứng suất là kG/cm². Tuy nhiên, trong số report điều tra địa chất, đầy đủ tín đồ thường viết ngẫu hứng: kG/cm² hoặc Kg/cm² hoặc kgf/cm² hoặc KG/cm²… Vậy cách viết làm sao là đúng?

Thứ đọng ngulặng của áp suất, ứng suất là /. Trong khi đó, bởi vì ‘kg’ là đơn vị chức năng đo của cân nặng bắt buộc tất yêu cần sử dụng ‘kg’ để trình diễn đơn vị đo của lực trong biểu thức lắp thêm nguim của áp suất, ứng suất. Vì vậy, bí quyết viết kg/cm² hoặc KG/cm² hoặc Kg/cm² đông đảo không đúng. Cách viết đúng bắt buộc là kG/cm² hoặc kgf/cm². Trong một vài tài liệu nước ngoài, đơn vị chức năng kgf/cm² cũng khá được viết gọn gàng là ksc (kilogram-force per square centimeter)

Hỏi: Vì sao viết hoa cam kết trường đoản cú "K" vào đơn vị chức năng ‘KG/cm²’ là không đúng?

Đáp: Ký tự "k" (kilô), là tiền tố chỉ bội thập phân của đơn vị chức năng giám sát cần không được viết hoa.

Hỏi: Vì sao ký kết tự "G" lại được viết hoa vào đơn vị ‘kG/cm²’?

Đáp: Ký từ bỏ "G" được viết hoa nhằm nhấn mạnh ký kết hiệu ‘kG’ chưa hẳn là đơn vị đo cân nặng (kiôgram) cơ mà là đơn vị đo lực (kilôgram lực).

Hỏi: Vì sao bao gồm ký từ bỏ f trong đơn vị chức năng kgf/cm²?

Đáp: Tương từ bỏ nhỏng trên, cam kết từ bỏ ‘f’ nhấn mạnh ‘kgf’ là đơn vị đo lực (kilôgram lực) chứ đọng chưa hẳn đơn vị đo khối lượng kilôgram.

Hỏi: Vậy tất cả trường thọ đơn vị đo kg/cm² không?

Đáp: Có, tuy nhiên không hẳn nhằm màn trình diễn đơn vị đo áp suất/ứng suất. ‘kg/cm²’ Có nghĩa là ‘a surface mật độ trùng lặp từ khóa measurement unit’


Hai tư tưởng unit weightmật độ trùng lặp từ khóa được rõ ràng rất rõ trong số tư liệu về Cơ học tập khu đất bằng giờ Anh cùng vào tiêu chuẩn chỉnh ASTM D7263 về xác minh dung trọng của khu đất. Bạn cũng có thể tra cứu tham khảo thêm ở những người sáng tác khác ví như K.H. Head, G.E. Barnes...Nếu độc giả quyển Soil Mechanics của Whitlow (phiên bản nơi bắt đầu bởi giờ Anh chđọng chưa hẳn phiên bản dịch) các bạn cũng biến thành thấy Whitlow nêu rõ khái niệm và lắp thêm nguim của nhì khái niệm này.Còn do sao người Việt tất cả kinh nghiệm dùng lẫn lộn giữa nhị có mang này thì... chỉ tất cả ttránh bắt đầu biết
*