Ec Là Viết Tắt Của Từ Gì

      106

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự thangvi.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Ec là viết tắt của từ gì

abbreviation for European Commission: the part of the European Union which is responsible for suggesting laws, making decisions, supporting the Union"s agreements, & general organization:
There"s no need khổng lồ charge VAT because under EC rules you don"t have sầu to charge the tax on exports, provided you are exporting to a VAT-registered business.
abbreviation for European Community: the organization of European countries that existed until November 1993 when it became the European Union:
*

*

*

*

Xem thêm: Cách Xem Trang Cá Nhân Với Tư Cách Người Khác Trên Facebook, Cách Xem Trang Facebook Với Tư Cách Người Khác

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thangvi.com English thangvi.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語