FACEBOOK BỊ LỖI MẠNG

      151

Hiện tại Facebook đang xuất hiện triệu chứng bị lỗi tất yêu đăng nhập cùng sử dụng được. Các thay gồm bí quyết như thế nào hạn chế triệu chứng này sẽ không ạ? Chỉ giúp em cùng với. Cả ngày từ bây giờ quan trọng làm sao vào nổi.

Bạn đang xem: Facebook bị lỗi mạng


Hiu1ec7n tu1ea1i Facebook u0111ang cu00f3 tu00ecnh tru1ea1ng bu1ecb lu1ed7i khu00f4ng thu1ec3 u0111u0103ng nhu1eadp vu00e0 su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c. Cu00e1c cu1ee5 cu00f3 cu00e1ch nu00e0o khu1eafc phu1ee5c tu00ecnh tru1ea1ng nu00e0y khu00f4ng u1ea1? Chu1ec9 giu00fap em vu1edbi. Cu1ea3 ngu00e0y hu00f4m ni khu00f4ng thu1ec3 nu00e0o vu00e0o nu1ed5i.","product_id":0,"type":0,"date":1465119207,"date_text":"5 nu0103m","link":"/hoidap/4058/590103/cach-khac-phuc-loi-facebook-bi-mat-ket-noi-mang.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"Andrewdo","name":"Andrew u0110u1ed7","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"andrew75
*

Lúc Này Facebook đang sẵn có tình trạng bị lỗi quan yếu đăng nhập với thực hiện được. Bài viết sau vẫn chỉ dẫn hạn chế lỗi Facebook giúp bạn quá rào cản này.

Khắc phục lỗi ko vào được Facebook trên iOS:

Bcầu 1: Truy cập App Store.

*

Bmong 2: Tìm từ khóa "Betternet" > Tải về ứng dụng.

*

Bcầu 3: Mở ứng dụng Betternet.

*

Bcầu 4: Vuốt đến trang cuối > Chọn Got it.

*

Bước 5: Chọn Ok.

*

Bcầu 6: Chọn Install Profile.

*

Bmong 7: Chọn Allow.

*

Bước 8: Chọn Connect.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bông Hoa Bằng Vải Cực Kỳ Đơn Giản Với 4 Bước

*

Bcầu 9: Máy báo đã connect (nlỗi hình) người mua thoát ra và có thể truy nã cập Facebook.

*

Khắc phục lỗi không kết nối được Facebook bên trên Android:

Để khắc phục lỗi không liên kết được Facebook trên Android chúng ta làm việc theo phía dẫn:

Cách 1: Vào CH Play.

*

Bước 2: Gõ từ khóa "dns" > Tìm kiếm.

*

Bước 3: Chọn DNS Changer.

*

Bước 4: Chọn setup ứng dụng.

*

Bước 5: Cài đặt ngừng > Chọn Mở.

*

Cách 6: Chọn Start.

*

Bước 7: Phần mềm báo Connected là đang ok.

*

Bước 8: Lúc này các bạn thoát ra cùng rất có thể vào truy vấn facebook bình thường.

*


Hiu1ec7n tu1ea1i Facebook u0111ang cu00f3 tu00ecnh tru1ea1ng bu1ecb lu1ed7i khu00f4ng thu1ec3 u0111u0103ng nhu1eadp vu00e0 su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c. Bu00e0i viu1ebft sau su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i Facebook giu00fap bu1ea1n vu01b0u1ee3t ru00e0o cu1ea3n nu00e0y. Khu0103u0301c phuu0323c lu00f4u0303i khu00f4ng vau0300o u0111u01b0u01a1u0323c Facebook tru00ean iOS: Bu01b0u01a1u0301c 1: Truy cu00e2u0323p App Store. Bu01b0u01a1u0301c 2: Tiu0300m tu01b0u0300 khou0301a "Betternet" > Tau0309i vu00eau0300 u01b0u0301ng duu0323ng. Bu01b0u01a1u0301c 3: Mu01a1u0309 u01b0u0301ng duu0323ng Betternet. Bu01b0u01a1u0301c 4: Vuu00f4u0301t u0111u00eau0301n trang cuu00f4u0301i > Chou0323n Got it. Bu01b0u01a1u0301c 5: Chou0323n Ok. Bu01b0u01a1u0301c 6: Chou0323n Install Profile. Bu01b0u01a1u0301c 7: Chou0323n Allow. Bu01b0u01a1u0301c 8: Chou0323n Connect. Bu01b0u01a1u0301c 9: Mau0301y bau0301o u0111au0303 connect (nhu01b0 hiu0300nh) bau0323n thoau0301t ra vau0300 cou0301 thu00eau0309 truy cu00e2u0323p Facebook. Khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i khu00f4ng ku1ebft nu1ed1i u0111u01b0u1ee3c Facebook tru00ean Android: u0110u1ec3 khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i khu00f4ng ku1ebft nu1ed1i u0111u01b0u1ee3c Facebook tru00ean Android bu1ea1n thao tu00e1c theo hu01b0u1edbng du1eabn: Bu01b0u1edbc 1: Vu00e0o CH Play. Bu01b0u1edbc 2: Gu00f5 tu1eeb khu00f3a "dns" > Tu00ecm kiu1ebfm. Bu01b0u1edbc 3: Chu1ecdn DNS Changer. Bu01b0u1edbc 4: Chu1ecdn cu00e0i u0111u1eb7t u1ee9ng du1ee5ng. Bu01b0u1edbc 5: Cu00e0i u0111u1eb7t hoàn thành > Chu1ecdn Mu1edf. Bu01b0u1edbc 6: Chu1ecdn Start. Bu01b0u1edbc 7: Phu1ea7n mu1ec1m bu00e1o Connected lu00e0 u0111u00e3 ok. Bu01b0u1edbc 8: Lu00fac nu00e0y bu1ea1n thou00e1t ra vu00e0 cu00f3 thu1ec3 vu00e0o truy cu1eadp facebook bu00ecnh thu01b0u1eddng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":590103,"user":{"id":1,"login_name":"tungtong80","name":"Tu1ed1ng Minh Tu00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tungtong80