Hình Nền Fa

      164

“Độc thân thì đang sao, Fovever Alone thì đã sao. Không tất cả người yêu thì cuộc sống thường ngày của chúng tôi vẫn rất vui mừng, hạnh phúc” Đó là mọi lời nói dối lòng của những bạn đang FA mà lại thôi