HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ LOGO

      136

Hệ thống nhận diện thương hiệu là một trong những thành phần quan trọng có ảnh hưởng đến việc hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hệ thống thương hiệu không chỉ giúp tăng tính chuyên nghiệp, uy tín cho doanh nghiệp mà còn là công cụ thu hút khách hàng, hỗ trợ đắc lực trong việc bán hàng.

Bạn đang xem: Hợp đồng thiết kế logo

*
MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

Chính vì tầm quan trọng của thương hiệu như vậy nên vấn đề thiết kế luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Hầu hết mọi doanh nghiệp hiện nay đều không có kinh nghiệp trong việc tự thiết kế thương hiệu, và chủ yếu sử dụng các dịch vụ thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp. Việc thuê, sử dụng các dịch vụ thiết kế thương hiệu cần được thỏa thuận, ký kết hợp đồng để đảm bảo quyền, lợi ích của các bên liên quan. Với các doanh nghiệp vừa thành lập và chưa tìm hiểu rõ về mẫu hợp đồng thiết kế thương hiệu có thể tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây.

Mẫu hợp đồng thiết kế thương hiệu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…, tháng…, năm…

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

Hợp đồng số: …

Căn cứ hợp đồng: … (căn cứ các bộ luật ban hành cụ thể)

Bên A: (là bên sử dụng dịch vụ thiết kế thương hiệu; ghi đầy đủ thông tin bao gồm: người đại diện, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, tài khoản số, mở tại, mã số thuế).

Bên B: (là bên cung cấp dịch vụ thiết kế thương hiệu; cung cấp đầy đủ các thông tin: tên người đại diện, chức vụ, địa chỉ, văn phòng đại diện, số điện thoại, tài khoản số, mở tại, mã số thuế).

Xem thêm: Hướng Dẫn Xóa Facebook Vĩnh Viễn Trên Điện Thoại, Máy Tính, Cách Xóa Tài Khoản Facebook Vĩnh Viễn

Sau khi thỏa thuận giữa hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế “thiết kế thương hiệu” với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung và kết cấu hợp đồng

Bên A đặt bên B thiết kế mẫu logo, biểu tượng, bộ nhận dạng thương hiệu cho Công ty (Chi tiết yêu cầu thiết kế do bên A cung cấp & sự tư vấn của bên B).Các yêu cầu về logo (ghi các yêu cầu cụ thể)Quy trình thực hiện (ghi cụ thể quy trình thực hiện thiết kế được thỏa thuận giữa hai bên).

Điều 2: Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán

(Nội dung bao gồm chi phí triển khai, hình thức thanh toán được thỏa thuận giữa hai bên, phương thức thanh toán trực tiếp hay chuyển khoản…)

Điều 3: Trách nhiệm của hai bên

(Ghi rõ trách nhiệm của bên A, bên B cần thực hiện).

Điều 4: Thời gian thực hiện và giao nhận

(Quy định thời gian bên B hoàn thành việc thiết kế thương hiệu cho bên A, thời gian giao nhận mẫu, thời gian giao nhận tiền, thời gian điều chỉnh mẫu…)

Điều 5: Các điều khoản chung

Ví dụ:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, nếu có vướng mắc gì thì hai bên cùng nhau giải quyết và đi đến thống nhất.Trường hợp không đạt được nhất trí giữa hai bên thì các tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa Kinh tế có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. Hai bên có trách nhiệm thi hành. Mọi chi phí và thiệt hại phát sinh từ việc tranh chấp sẽ do bên có lỗi thanh toán.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

(Hợp đồng có hiệu lực từ thời gian nào đến thời gian nào, số bản hợp đồng được lập)

Đại diện bên A Đại diện bên B


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *