Infusion là gì

      136
So we thought, what if you could bring back shop class, but this time orient the projects around things that the community needed, and to lớn infuse shop class with a more critical và creative-design-thinking studio process.

Bạn đang xem: Infusion là gì


Nên công ty chúng tôi đang nghĩ về, trường hợp như các lớp dạy nghề có thể quay trở về, nhưng lần này triết lý mang đến dự án bao quanh phần đa vật dụng nhưng cộng đồng đề xuất, và nhằm truyền sức sống cho đa số lơp dạy dỗ nghề với nhiều hơn hầu như quy trình cân nhắc thiết kế sáng tạo quan trọng.
And it helped to infuse paganism inlớn nominally Christian churches and to corrupt indithangvi.comduals’ spirituality.
Nó góp câu hỏi du nhập tập tục ngoại giáo vào các giáo hội bao gồm danh tức là đạo Đấng Christ cùng phá hủy tính linh nghiệm của rất nhiều bạn.
17 But the Lord stood near me & infused power inlớn me, so that through me the preaching might be fully accomplished và all the nations might hear it;+ và I was rescued from the lion’s mouth.
17 Nhưng Chúa đứng ngay gần ta, truyền sức to gan lớn mật cho ta, hầu qua ta mà lại quá trình rao giảng được thực hiện hoàn toản và phần đa dân phần đông được nghe;+ ta đã làm được cứu giúp khỏi mồm sư tử.
Madonna returned to lớn pure dance songs with Confessions on a Dance Floor, infusing club beats và retro music with paradoxical & metaphorical lyrics.
Madonna trở về mẫu nhạc dance cùng với Confessions on a Dance Floor, cất nhịp club cùng music retro với lời ca với phnghiền ẩn dụ nghịch lý với đề cùa đến các tác phđộ ẩm trước đây của bà.
Ông nhận định rằng sự thành công xuất sắc của Red Alert đã truyền phong cách văn minh không được tìm kiếm thấy trong những trò đùa không giống .
For example, Wayne Memorial hospital has saved $300,000 by tracking for infusion pumps with RFID technology that can piggybachồng on the Wi-Fi system already in place.
Ví dụ, bệnh thangvi.comện Wayne Memorial sẽ tiết kiệm ngân sách 300.000 đô la bằng phương pháp quan sát và theo dõi những đồ vật bơm truyền bởi công nghệ RFID rất có thể cõng bên trên hệ thống Wi-Fi đã tất cả.
Infusions from senthân phụ và other green teas that are steamed (like most comtháng Japanese green teas) are also greener in colour & slightly more bitter than Chinese-style green teas.
Quá trình hãm trà của senthân phụ và các một số loại tthẩm tra xanh được hấp không giống (giống như các một số loại tsoát xanh thông dụng độc nhất vô nhị của Nhật) cũng đều có greed color hơn cùng vị tương đối đắng hơn các một số loại trà soát xanh theo phong cách China.
Even with infusions of Spanish blood during the sixteenth century, it retained its indigenous characteristics, taking the best from both breeds.
mặc khi với truyền máu Tây Ban Nha vào thế kỷ đồ vật mười sáu, nó cất giữ các công dụng bản địa của chính nó, đem phần lớn gì cực tốt từ cả nhị tương tự.
Isuzu carries a magical muzzleloader named Steinberger that has been magically infused into lớn her body, so she can sumtháng it from any exposed skin.
Isuzu mang một thangvi.comên đạn ma thuật mang tên là Steinberger đã làm được duy trì trong cơ thể của mình, bởi vậy cô hoàn toàn có thể triệu hồi nó.

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Nhân Viên Văn Phòng /Hành Chính, Văn Phòng Là Gì


Christ’s light brings hope, happiness, và healing of any spiritual wound or ailment.16 Those who experience this refining influence become instruments in the hands of the Light of the World lớn give sầu light khổng lồ others.17 They will feel what King Lamoni felt: “This light had infused such joy into his soul, the cloud of darkness hathangvi.comng been dispelled, & ... the light of everlasting life was lit up in his soul.” 18
Ánh sáng sủa của Đấng Ky Tô đem đến mong muốn, hạnh phúc, và sự chữa lành mang lại bất kỳ dấu tmùi hương hoặc bệnh tật thuộc linh như thế nào.16 Những bạn đã làm nghiệm được tác động tôi luyện này biến chuyển phần lớn vẻ ngoài trong tay của Sự Sáng của Thế Gian để mang về ánh sáng cho người không giống.17 Họ sẽ cảm giác được đa số điều Vua La Mô Ni đang cảm nhận được: “Sự sáng ấy vẫn truyền sự sung sướng vào trọng điểm hồn vua khiến cho đám mây tối tăm buộc phải rã trở nên, cùng sự sáng sủa của cuộc sống thường ngày lâu dài sẽ nhóm lên trong tim hồn vua”.18
However, some US carriers, including AT&T, prevented the installation of applications not on the Play Store in firmware, although several dethangvi.comces are not subject to lớn this rule, including the Samsung Infuse 4G; AT&T lifted the restriction on most dethangvi.comces by the middle of 2011.
Tuy nhiên, một trong những công ty internet tại Hoa Kỳ, bao gồm AT&T, đang ngăn ngừa thangvi.comệc thiết lập các ứng dụng không tồn tại trên Play Store trong firmware, mặc dù một vài ba trang bị chưa phải Chịu tiêu giảm này, bao hàm chiếc Samsung Infuse 4G; AT&T vẫn túa vứt hạn chế này trên phần nhiều các máy cho cho tới thân năm 2011.
As we carry out our ministry together, the faith, obedience, & love sầu of our companions infuse us with courage và renew our zeal.
lúc với mọi người trong nhà thực hành thánh chức, đức tin, sự vâng lời cùng tình yêu tmùi hương của fan thuộc rao giảng đang truyền cho họ sự anh dũng và hồi sinh lòng sốt sắng của bọn họ.
For the philosopher Edward W. James, astrology is irrational not because of the numerous problems with mechanisms và falsification due to lớn experiments, but because an analysis of the astrological literature shows that it is infused with fallacious lô ghích and poor reasoning.
Đối cùng với đơn vị triết học tập Edward W. James, chiêm tinh học phi lý không hẳn bởi vì nhiều phần hầu như vụ thangvi.comệc cùng với chính sách cùng trả định do các nghiên cứu nhưng mà do sự phân tích văn học chiêm tinc cho thấy thêm nó được lan truyền với logic giả định với lý luận kỉm.
The dosing of methylene blue for treatment of ifosfamide neurotoxithành phố varies, depending upon its use simultaneously as an adjuvant in ifosfamide infusion, versus its use to reverse psychiatric symptoms that manifest after completion of an ifosfamide infusion.
thangvi.comệc cần sử dụng xanh methylene nhằm chữa bệnh độc tính thần kinh ifosfamide đổi khác tùy thuộc vào bài toán sử dụng nó mặt khác nhỏng một chất bổ trợ trong vấn đề truyền ifosfamide, đối với vấn đề áp dụng nó để hòn đảo ngược những triệu chứng thần khiếp xuất hiện thêm sau khi truyền xong xuôi ifosfamide.
Most of these herbal teas are considered to have sầu medicinal properties as well; particularly common is an infusion of hot lemonade in which mint leaves have been steeped & sweetened with honey & used lớn combat mild sore throat.
Hầu không còn các loại tthẩm tra thảo mộc này được xem như là bao gồm cả tác dụng y học; đặc biệt phổ biến là loại tkiểm tra sắc từ nước ckhô hanh lạnh vào lá bạc hà với được gia công ngọt với mật ong với dùng làm trị rát họng.
There have sầu been obthangvi.comous infusions of dairy & Angora blood in many "Spanish" herds, but no organized attempt has ever been made khổng lồ use them for milk or mohair production.
Đã có sự truyền đạt rõ ràng của giống như dê sữa cùng ngày tiết của dê Angora trong không ít bọn "Tây Ban Nha", tuy vậy không có cố gắng nỗ lực có tổ chức triển khai đã từng được triển khai nhằm sử dụng chúng đến sản xuất sữa hoặc lông.
Christ’s light brings hope, happiness, & healing of any spiritual wound or ailment.16 Those who experience this refining influence become instruments in the hands of the Light of the World khổng lồ give sầu light khổng lồ others.17 They will feel what King Lamoni felt: “This light had infused such joy inkhổng lồ his soul, the cloud of darkness hathangvi.comng been dispelled, và ... the light of everlasting life was lit up in his soul.” 18
Ánh sáng của Đấng Ky Tô đem lại mong muốn, hạnh phúc, và sự chữa trị lành đến ngẫu nhiên vết thương hoặc bị bệnh trực thuộc linh như thế nào.16 Những người đã thử nghiệm được ảnh hưởng tôi rèn này vươn lên là hầu như luật pháp vào tay của Sự Sáng của Thế Gian nhằm mang về ánh nắng cho tất cả những người không giống.17 Họ đang cảm nhận được đều điều vua La Mô Ni vẫn cảm thấy được: “Sự sáng ấy sẽ truyền sự vui miệng vào trung ương hồn vua làm cho đám mây bất minh buộc phải tung biến chuyển, và sự sáng của cuộc sống thường ngày dài lâu đã đội lên trong thâm tâm hồn vua”.18
Their current conformation & appearance are the result of infusions of bloodlines from Arabian & various European breeds into the original native sầu Tyrolean ponies.
Cấu tạo ra cùng làm ra ngày nay của nó là kết quả của thangvi.comệc di truyền của loại huyết trường đoản cú như là ngựa Ả rập cùng châu Âu khác nhau vào hồ hết bé ngựa lùn gốc Tyrolean.
Joshua Rifkin, a leading Joplin recording artist, wrote, "A pervasive sầu sense of lyricism infuses his work, and even at his most high-spirited, he cannot repress a hint of melancholy or adversity ...
Joshua Rifkin, một người nghệ sỹ thu âm bậc nhất Joplin, vẫn thangvi.comết: "Một cảm xúc trải khắp trữ tình truyền vào công thangvi.comệc của chính bản thân mình, và trong cả làm thangvi.comệc anh niềm tin tối đa, cậu ấy cần thiết bầy áp một chút ít u sầu xuất xắc nghịch cảnh...