Kẻ bảng trong mail

      236

Như các bạn đang biết, khi chúng ta biên soạn Thư điện tử thì bài toán copy tài liệu ở chỗ nào kia vào Email sẽ phần đông được format lại trước lúc gửi cùng dìm là HTML.

Cho nên việc Copy và Paste bảng tính Excel Lúc gửi Thư điện tử đang làm mất đi tất cả những định dạng về hàng và cột. Trong ngôi trường phù hợp kia, mình biết nhiều phần các bạn tại đây hay gửi bảng tính bên dưới dạng tệp tin đi cùng mang đến chắc chắn đúng không