Lắc Tay Vàng Giá 2 Triệu

      108

Thông số:

Tuổi vàng 10K
Màu nhan sắc vàng Vàng
Kân hận lượng tổng 4.88 phân

*Sẽ có tạo nên Phí Bảo Hiểm sản phẩm & hàng hóa , mức tổn phí đang tùy từng giá trị sản phẩm theo bảng sau:

Mức giá Phí
Dưới 2000.000 25.000
2.000.000 → dưới 5.000.000 50.000
5.000.000 → bên dưới 10.000.000 70.000
10.000.000 trlàm việc lên 100.000

(Đây chưa phải Phí đi lại, SYDJ đang hỗ trợ PVC đến khách)

" data-app="true"/>Giá bán sản phẩm mang tinh chất tham khảo, tương xứng khối lượng quà và cân nặng vàng của sản phẩm hiện tại tất cả trên cửa hàng.Tùy vào trọng lượng xoàn vàtrọng lượng vàng của thành phầm cơ mà giá bán vẫn biến hóa tương xứng.SYDJ sẽ xác nhận cùng báo giá chính xác khớp ứng trọng lượng vàng với khối lượng quà thực tiễn của thành phầm hiện có trước lúc thanh toán cùng với quý khách.

Thông số:

Tuổi vàng 10K
Màu sắc vàng Vàng
Khối lượng tổng 4.88 phân

*Sẽ tất cả tạo nên Phí Bảo Hiểm sản phẩm & hàng hóa , mức giá thành sẽ tùy vào quý giá sản phẩm theo bảng sau:

Mức giá Phí
Dưới 2 nghìn.000 25.000
2 nghìn.000 → dưới 5.000.000 50.000
5.000.000 → bên dưới 10.000.000 70.000
10.000.000 trnghỉ ngơi lên 100.000

(Đây không hẳn Phí đi lại, SYDJ đang hỗ trợ PVC mang lại khách)

" data-app="true"/>Giá bán thành phầm với tinc hóa học xem thêm, tương ứng cân nặng xoàn với khối lượng vàng của sản phẩm hiện bao gồm trên siêu thị.Tùy vào khối lượng rubi vàtrọng lượng tiến thưởng của thành phầm cơ mà giá đã biến đổi khớp ứng.SYDJ đang xác nhận cùng báo giá chính xác khớp ứng cân nặng xoàn với cân nặng tiến thưởng thực tế của sản phẩm hiện gồm trước khi giao dịch thanh toán cùng với người tiêu dùng.

Thông số:

Tuổi vàng 10K
Màu sắc đẹp vàng Vàng
Khối hận lượng tổng 4.88 phân

*Sẽ gồm tạo ra Phí Bảo Hiểm sản phẩm & hàng hóa , nấc phí vẫn tùy từng cực hiếm thành phầm theo bảng sau:

Mức giá Phí
Dưới 2000.000 25.000
2000.000 → dưới 5.000.000 50.000
5.000.000 → bên dưới 10.000.000 70.000
10.000.000 trngơi nghỉ lên 100.000

(Đây chưa hẳn Phí đi lại, SYDJ đã hỗ trợ PVC cho khách)