Mã não tím

      65

Mã não vân tím đúng theo fan mệnh Hỏa cùng Thổ. Đây là hình tượng của sức mạnh, sự hưng vượng cùng trường thọ , giúp nhà cài đặt trơ đề xuất linc hoạt, nhanh nhạy, Nhiều hơn còn dùng để trừ tà hết sức thích hợp dùng làm cho bùa hộ mệnh.