DOMAIN NAME PRICE LIST AT P

      176
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo vệ trả giá tiền help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn tầm giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá chỉ 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDoanh Nghiệp (185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng mon help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn chi phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn giá thành help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn mức giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY bảo đảm trả chi phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn tổn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá chỉ 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00edomain authority chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eedomain authority lu1ed7i nu00e0y nkhô hanh nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :idn-error-props=""heading":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang lại tên miền extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","save":"GIu1ea2M %percent%%","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb cài tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb thiết lập tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"domain-checker","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 download tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 cho domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd tên miền %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":87,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + Web Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Lu00ean mu1ea1ng ngay lập tức vu1edbi web hosting nhanh khô nhu1ea5t giu00e1 ru1ebb chu1ec9 tu1eeb 19.900 VNu0110/th"" :default-tld=""com"" :priority-tlds="<"domain-com","domain-online","domain-xyz","domain-live","domain-net","domain-digital","domain-me","domain-link","domain-email","domain-help","domain-click","domain-tech","domain-site","domain-space","domain-website","domain-store","domain-info","domain-asia","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecm thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."">
VNu0110","priceNumber":199900,"old":"299.000 VNu0110","oldNumber":299000,"text":"Mua tu00ean miu1ec1n u0111u01b0u1ee3c coi tru1ecdng vu00e0 phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t lu1ecbch su1eed nu00e0y u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng uy tu00edn.","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-com-f0ce55a39c.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .com "},"tld":"online","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"816.743 VNu0110","oldNumber":816743,"text":"Giu1ea3i phu00e1p cụ thu1ebf cho .com. Cu00f3 nghu0129a ru1ed9ng vu00e0 du00f9ng u0111u01b0u1ee3c tru00ean tou00e0n cu1ea7u.","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-online-222b01e9cc.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .online ","tld":"xyz","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"254.999 VNu0110","oldNumber":254999,"text":"Ngu1eafn, u0111u1ed9c nhu1ea5t vu00e0 thu1eddi thu01b0u1ee3ng. Tu00ean miu1ec1n nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n marketing thu00e0nh cu00f4ng.","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-xyz-f5ea4ca77e.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .xyz ","tld":"live","price":"
VNu0110","priceNumber":81805,"old":"488.156 VNu0110","oldNumber":488156,"text":"Hou00e0n hu1ea3o mang đến nu1ed9i dung cu1eadp nhu1eadt theo thu1eddi gian thu1ef1c vu00e0 mu1edbi mu1ebb.","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-live-5dbe9acf38.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .live sầu ","tld":"net","price":"
VNu0110","priceNumber":283354,"old":"294.767 VNu0110","oldNumber":294767,"text":"Mua tu00ean miu1ec1n .net phu1ed5 biu1ebfn thu1ee9 hai thu1ebf giu1edbi u0111u1ec3 sale bu1ec1n vu1eefng.","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-net-264487d754.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .net ","tld":"digital","price":"
VNu0110","priceNumber":80888,"old":"648.506 VNu0110","oldNumber":648506,"text":"Tiu1ebfp cu1eadn khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 marketing thu00f4ng qua domain name .digital","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-digital-e33ac02e34.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .digital ","tld":"me","price":"
VNu0110","priceNumber":150351,"old":"371.088 VNu0110","oldNumber":371088,"text":"Cu00e1 nhu00e2n hu00f3a thu01b0u01a1ng hiu1ec7u riu00eang tru00ean WEB bu1eb1ng.ME domain name.","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-me-4d78ab19a1.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .me ","tld":"link","price":"
VNu0110","priceNumber":46098,"old":"244.288 VNu0110","oldNumber":244288,"text":"Cu00e1ch u0111u1ec3 ku1ebft nu1ed1i vu1edbi khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng, thu00fac u0111u1ea9y hu00e0nh u0111u1ed9ng.","src":"https://assets.thangvi.com.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-link-dc6d553c49.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .link ">" :button=""Mua tu00ean miu1ec1n"" :unit=""/nu0103m"" :is-rtl="false" :redirect="null">

6 giải pháp lựa chọn thiết lập tên miền phù hợp đến website


navigate_before navigate_next
navigate_before navigate_next
Đặt tên dễ nhớ

Mua thương hiệu miền thiệt dễ ghi nhớ. Dùng dụng cụ chất vấn thương hiệu miền để dễ ợt chọn được những thương hiệu miền vừa nthêm cùng lại tuyệt.

Bạn đang xem: Domain name price list at p


Đúng đối tượng người dùng mục tiêu

Đối tượng kim chỉ nam liên quan đến từ khóa bọn họ kiếm tìm tìm. Tốt độc nhất là nên chọn mua tên miền tốt nhất có thể cần phải có đựng trường đoản cú khóa mà đội đối tượng người tiêu dùng của người tiêu dùng sử dụng những duy nhất.


Nthêm và dễ dàng đọc

quý khách hoàn toàn có thể check domain name một bí quyết trí tuệ sáng tạo tuy thế đừng dùng vệt gạch men ngang và số, ko cất ký tự chưa hẳn Unicode. Nó vẫn làm cho chữ tín các bạn dài, khó gọi và cực nhọc nhớ.


Cân đề cập kỹ từ khóa

Bằng phương pháp kết hợp từ bỏ khóa với tên miền, các bạn góp dụng cụ kiếm tìm kiếm và khách hàng truy cập biết về chủ đề trang web. Dùng lao lý khám nghiệm tên miền để mua domain name đó cùng các đổi thay thể thịnh hành nhất để đảm bảo an toàn chữ tín bạn.


Bảo vệ lên tiếng cá nhân

Mua tên miền privacy nhằm tránh công bố cá nhân hiện hữu đại lý dữ liệu WHOIS công cộng.


Nkhô hanh tay dẫn đầu

Mua tên miền ngay trong khi kiểm soát thương hiệu miền ĐK được! Người không giống có thể nkhô cứng tay tải tên miền kia trước các bạn.

Xem thêm: Muốn Xóa Tin Nhắn Trên Facebook, Cách Xóa Tin Nhắn Trên Messenger Đơn Giản Nhất


navigate_before navigate_next
navigate_before navigate_next
navigate_before navigate_next
Đặt thương hiệu dễ dàng nhớ

Mua tên miền thật dễ nhớ. Dùng luật kiểm tra tên miền để dễ ợt chọn được các thương hiệu miền vừa nđính thêm với lại hay.


Đúng đối tượng người tiêu dùng mục tiêu

Đối tượng mục tiêu liên quan đến từ khóa bọn họ search kiếm. Tốt nhất là nên chọn mua thương hiệu miền tốt nhất cần phải có chứa từ bỏ khóa nhưng team đối tượng của người tiêu dùng cần sử dụng nhiều nhất.


Nđính với dễ dàng đọc

Quý khách hàng có thể check tên miền một phương pháp sáng tạo cơ mà chớ sử dụng vệt gạch ốp ngang và số, không cất ký trường đoản cú chưa hẳn Unicode. Nó đã có tác dụng uy tín bạn nhiều năm, khó khăn hiểu với khó khăn ghi nhớ.


Cân đề cập kỹ từ khóa

Bằng giải pháp phối hợp từ khóa cùng với thương hiệu miền, chúng ta góp vẻ ngoài search kiếm với khách hàng truy cập biết về chủ đề website. Dùng mức sử dụng kiểm tra tên miền để sở hữ tên miền đó cùng các đổi thay thể phổ biến tuyệt nhất để đảm bảo chữ tín các bạn.


Bảo vệ báo cáo cá nhân

Mua domain privacy để tách thông tin cá nhân hiện lên cơ sở dữ liệu WHOIS chỗ đông người.


Nkhô giòn tay dẫn đầu

Mua tên miền ngay trong lúc soát sổ thương hiệu miền đăng ký được! Người khác rất có thể nhanh khô tay cài domain name đó trước bạn.