Nghi cúng linh

      179

Tang công ty nguyện hương..., thắp hương..., lễ mùi hương linch tam... bái, giai quỳ... (Tang chủ quỳ, thắp hương ngang trán vái tên bạn chết, cắm hương thơm dứt, lễ tía lạy và quỳ xuống)

THỈNH HƯƠNG LINH

Chân ngôn thần lực dẫn mùi hương linh

Từ vùng u minch về dương thế

An toạ linh sàng nhằm nghe kinh

Tang gia hiếu tử chí thành hiến dưng. O

THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN

Nam tế bào độc nhất trung tâm phụng thỉnh

Sông mê dào dạt sóng tình

Biển đau lênh láng lệ mình khóc than

Muốn mau thoát khỏi nai lưng gian

Hãy yêu cầu niệm Phật tiêu tan khổ nàn. O

Nam tế bào Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tay bưng sen tiến thưởng tiếp dẫn mùi hương linch .........., pháp danh .........., mất ngày .........., hưởng trọn dương/tchúng ta .......... , hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, gần kề năm, hai năm), mừi hương ngát, triệu thỉnh hương thơm linch, quay lại bầy tràng (gia đường), lễ Phật, nghe tởm.

Bạn đang xem: Nghi cúng linh

Hương hoa thỉnh, mùi hương hoa triệu thỉnh

Thân cử bước thênh thang

Tâm tự trên an nhàn

Tới lui ko vướng mắc

Vượt bay chình ảnh thế gian. O

THỈNH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM TIẾPhường DẪN

Nam tế bào độc nhất trung ương phụng thỉnh

Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp

Với lời nguyện thiết tha độ sanh

Khắp muôn chỗ nguyện cầu chí thành

Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. O

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Tkhô nóng Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ-tát, tay nỗ lực nhành liễu, pchờ hào quang tiếp dẫn hương linc .........., pháp danh .........., mất ngày .........., tận hưởng dương/tchúng ta .......... tuổi, lúc này là ngày cúng cơm (tchúng ta tang, bốn chín ngày, trăm ngày, sát năm, nhì năm), mùi thơm ngạt ngào, triệu thỉnh hương thơm linh, quay lại bọn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, mùi hương hoa triệu thỉnh

Hồn về dương thế

Phách sinh sống chỗ nao

Mau mau tỉnh ngộ

Vượt bay trần lao.

THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN

Nam tế bào duy nhất trọng tâm phụng thỉnh

U minch dứt không còn lao tù hình

Dương gian độ thoát chúng sanh ko còn

Bồ đề nguyện mập vuông tròn

Chứng cần Phật quả không thể tử sinch. O

Nam tế bào U Minh Giáo Chủ Bổn định Tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát, tay núm tích trượng, pchờ hào quang tiếp độ mùi hương linch .........., pháp danh .........., mất ngày .........., hưởng trọn dương/tchúng ta .......... tuổi, bây giờ là ngày cúng cơm trắng (tbọn họ tang, tứ chín ngày, trăm ngày, liền kề năm, hai năm), hương thơm ngạt ngào, triệu thỉnh hương thơm linc, quay trở lại lũ tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Được nương nhờ oách thần clỗi Phật

Nay về đây nghe pháp nghe kinh

Hồn thiêng thụ tận hưởng linh đình

Nén hương, bát nước, ân đức cúng dâng.

CHÂM TRÀ LẦN I

Tang chủ thật tâm hiến tsoát đến hương linc...

Tang gia hiếu quyến lễ... tạ mùi hương linc nhị... bái. OO

BA LẦN TRIỆU THỈNH

Hương hoa thỉnh, mùi hương hoa triệu thỉnh

Nam mô độc nhất trung khu triệu thỉnh

Tang công ty tình thật bái thỉnh. Hương linh ơi nghe lời mời thỉnh... mùi hương linch ơi nghe lời mời thỉnh... hương linc ơi nghe lời mời thỉnh... tía lần triệu thỉnh mùi hương linch đang về, hồn thiêng an toạ linc sàng, tang nhà thật tâm thiết bầy hương hoa, cam lồ, pháp thực đầy đủ đầy kính dưng.

DÂNG CƠM CÚNG

Tang chủ thực tâm dâng cơm trắng.

(Tang nhà gắp thức ăn, mỗi thứ một ít để vào dĩa cơm, song đũa gác ngang cùng nâng ngang trán)

(Tuỳ theo ngôi trường hòa hợp cúng mang lại cha mẹ, bà xã ông xã,... nhưng chủ nhân lễ lựa chọn phần nhiều phần sau đọc đến phù hợp)

- Cúng cho phụ vương mẹ:

Đây chén cơm đầy nặng trĩu ước mong

Cha (mẹ) ơi! Đây ngọc cùng với đây lòng

Đây tình còn ứ trong tha thiết

Ân nghĩa sinch thành không trả dứt.

- Cúng đến vợ hoặc chồng:

Chyên ổn loan phượng từ bỏ xưa hoà hợp

Đàn Fe thay đột đứt dây tơ

Âm dương xa phương pháp song bờ

Bóng tê hình nọ bây giờ search đâu.

- Cúng ông cha, ông bà, cô chưng, anh chị:

Đây nền nhân, phía trên bên nghĩa, vày tổ tông ốm dựng mà lại nên! Nọ lá ngọc, nọ cành xoàn, vì công đức chất ông chồng nhưng bao gồm.

Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết

Rõ bà bé thương tiếc nuối biết bao

Âm dương xa biện pháp đớn đau

Giờ nương Tam Bảo nhanh chóng mau an nhàn.

Xem thêm: Trang Mua Sắm Amazon Ship Về Việt Nam, Amazon Là Gì

CHÚ BIẾN THỰC

Nam tế bào tát phạ đát tha nga nhiều phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

CHÚ BIẾN THUỶ

Nam mô tô rô bà domain authority, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, sơn rxe hơi rô, bát ra sơn rô, bát ra đánh rô, ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

(Tang chủ thực bụng nhằm đĩa cơm xuống)

Sắc hương thơm mỹ vị đầy lỗi không

Nguyện mang đến hương thơm linch những sung túc.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

CHÂM TRÀ LẦN II

Cam lồ một giọt linch thiêng

Tiêu trừ đói khát triền miên

Mật ngôn nhiệm mầu hồn thiêng mạnh khỏe.

Tang công ty thành tâm hiến trà soát mang lại hương linc...

Toàn gia hiếu quyến lễ... hương linh nhị... bái... OO

KHAI THỊ HƯƠNG LINH

Biển khổ bát ngát sóng nổi trôi

Muốn nắn đến Bồ đề bờ giác ngộ

Nếu mà trước đó chưa từng nghe gớm pháp

Thì làm thế nào thoát ra khỏi luân hồi.

Nam mô Đa Bảo Nlỗi Lai

Nam mô Bảo Thắng Nhỏng Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Nlỗi Lai

Nam tế bào Quảng Bác Thân Nhỏng Lai

Nam mô Ly Bố Uý Nhỏng Lai

Nam tế bào Cam Lồ Vương Như Lai

Nam tế bào A-di-đà Nhỏng Lai. O

QUY Y CHO HƯƠNG LINH

(Nếu mùi hương linh quy y rồi thì khỏi)

Hương linh quay về nương tựa Phật

Hương linh trở lại phụ thuộc Pháp

Hương linc quay về lệ thuộc Tăng.

Quay về nương tựa Phật, fan chuyển con đường chỉ lối đến hương linc.

Quay về dựa dẫm Pháp, tuyến phố của tình thương thơm với sự gọi biết.

Quay về phụ thuộc Tăng, đoàn thể của những tín đồ nguyện sinh sống cuộc sống thức giấc thức.

SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH

Hương linch đang chế tạo bao nghiệp ác

Đều vì vô thỉ tmê man, sảnh, si

Từ thân, miệng, ý tạo nên ra

Tất cả mùi hương linc những sám hối. O

OAI LỰC SỰ HƯỚNG NGUYỆN

Nguyện đa số no đủ quăng quật xan tham

Mau bay u minh sinc Tịnh độ

Quy y Tam Bảo phạt Bồ đề

Rồi đã đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả mùi hương linch cùng tiếp nhận. O

CHÂM TRÀ LẦN III

Tang chủ tình thật hiến tkiểm tra đến hương thơm linch...

Toàn gia hiếu quyến lễ... hương linh nhị... bái. OO

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Nam tế bào a di nhiều bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, vớ đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

HỒI HƯỚNG

Nguyện sinc Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng clỗi Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện mang công đức chế tạo ra

Hướng về toàn bộ xa gần hưởng nhờ

Con thuộc muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo mang đến bờ an vui. O

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập Phương thơm Thường Trụ Tam Bảo.

Tác đại minh chứng. O

Hôm ni ngày..... mon..... năm..... tất cả mái ấm gia đình tang nhà tình thật thiết lễ cúng cơm trắng. Nguyện đem công đức hồi hướng cầu cực kỳ mang lại hương linh (Họ thương hiệu .........., pháp danh .........., mất ngày .........., hưởng trọn dương/thọ .......... tuổi), được vạc trung tâm thức giấc giác, lìa vị trí tối tăm, xa cách đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinch về cõi Phật an vui. O

Thứ đọng nguyện: Tâm chí thành dơ lên, nguyện mang lại mùi hương linh, nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sinch Tịnh độ. Lại nguyện mang đến toàn thể tang gia hiếu quyến, thân chổ chính giữa an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách. O

Khắp nguyện: Kẻ mất rất thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.