Nhẫn cặp hột xoàn

      196
tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5007
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.0 to lớn 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể thêm klặng cương loại: RD, AS, truyền bá, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên klặng cương chính: 1ct Round
Kyên ổn cưng cửng đính thêm xung quanh
Số viên kyên cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Prong - Channel

Bạn đang xem: Nhẫn cặp hột xoàn

*

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5008
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.1 lớn 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 khổng lồ 1.17
Cỡ nhẫn:
cũng có thể đính thêm kyên ổn cương cứng loại: RD, AS, lăng xê, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kyên cương chính: 1ct Round
Klặng cương cứng gắn xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 1.49
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: channel,bezel&prong

*

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5010
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.5 to lớn 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 lớn 1.17
Cỡ nhẫn:
cũng có thể gắn kim cương loại: RD, AS, quảng cáo, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kyên cương chính: 1ct Round
Klặng cương cứng gắn xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong

*

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5011
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.9 to lớn 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 lớn 1.25
Cỡ nhẫn:
cũng có thể gắn kyên cương loại: RD, AS, quảng cáo, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kyên ổn cưng cửng chính: 6milimet x 6milimet Princess
Kyên ổn cưng cửng gắn thêm xung quanh
Số viên kyên cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong

*

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5023
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.35 lớn 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to lớn 1.17
Cỡ nhẫn:
cũng có thể đính thêm kyên ổn cương cứng loại: RD, AS, quảng bá, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương cứng chính: 1ct
Kyên ổn cương cứng thêm xung quanh
Số viên kyên cương: 9
Tổng trọng lượng (carat): 1.8
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong

*

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5024
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.3 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 khổng lồ 1.17
Cỡ nhẫn:
cũng có thể lắp kyên ổn cương loại: RD, AS, quảng cáo, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kyên ổn cương cứng chính: 1ct
Kim cương lắp xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5034
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.75 lớn 3.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 khổng lồ 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính thêm klặng cưng cửng loại: RD, AS, quảng cáo, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5093
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.4 to lớn 3.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 lớn 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể thêm kyên ổn cương cứng loại: RD, AS, quảng cáo, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cưng cửng chính: 1ct Round
Klặng cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.24
Màu sắc: H
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5097
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to lớn 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.35 to lớn 0.63
Cỡ nhẫn:
Có thể thêm kyên ổn cương loại: RD, AS, quảng bá, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cưng cửng chính: 0.5ct Round
Kyên ổn cương đính thêm xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: H
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5102
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.3 lớn 5.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 lớn 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể gắn kim cưng cửng loại: RD, AS, quảng bá, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên klặng cương cứng chính: 1ct Round
Kim cương cứng thêm xung quanh
Số viên klặng cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: H
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong

Xem thêm: Hướng Dẫn 4 Cách Đăng Ảnh Trên Instagram Trên Máy Tính Nhanh Chóng

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5103
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
cũng có thể gắn thêm kim cương loại:
Viên kyên cương chính:
Kyên ổn cương thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 1.64
Màu sắc: H
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Channel,bezel&prong

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD5098
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
cũng có thể gắn kyên ổn cưng cửng loại:
Viên klặng cưng cửng chính:
Klặng cương thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.26
Màu sắc: H
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5077
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính thêm kyên cương cứng loại:
Viên kyên cương cứng chính:
Klặng cưng cửng đính xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0,38
Màu sắc: H
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: prong

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2748
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Klặng cương cứng lắp xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2749
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kyên cưng cửng gắn thêm xung quanh
Số viên klặng cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2750
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Klặng cương cứng đính xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 91
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2751
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính thêm xung quanh
Số viên klặng cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0,72
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Channel

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2752
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương cứng lắp xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 131
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2753
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Klặng cương lắp xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: None
Kiểu: Micro

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2754
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Klặng cương cứng thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2806
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương lắp xung quanh
Số viên klặng cương: 123
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro

tin tức nhẫn
Mã sản phẩm: BD2807
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kyên cương thêm xung quanh
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Micro

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2808
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kyên cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 109
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Micro

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2809
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cưng cửng lắp xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Micro

Tới: * !! *
Nếu gửi các tin nhắn bắt buộc phân làn bằng vết phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
E-Mail của Bạn: * !! * productEmail_Messagesameemail!
Tôi đã thừa nhận biết tin Tặng Kèm mới nhất tự Hưng Phát USA Gửi cho tôi một bản xào luộc của tin nhắn này.