Nhẫn vàng 10k

      19
Sản phẩmVàng 999.9Vàng 999Vàng 10kVàng 14kVàng 15kVàng 18kTrang mức độ cướiTrang sức đá quýTrang mức độ bạcTrang sức bộTrang sức phong thủyTrang sức tiến thưởng Tây con trẻ emTrang sức bạc đãi trẻ em
*

*

Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,472chỉTrọng lượng đá: 0,06 chỉGiá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...

Bạn đang xem: Nhẫn vàng 10k


*

Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,578chỉTrọng lượng đá: 0chỉGiá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia Tự...
*

Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,738chỉTrọng lượng đá: 0,15chỉGiá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia Tự...
*

Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,646chỉTrọng lượng đá: 0chỉGiá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia Tự...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,622chỉTrọng lượng đá: 0chỉGiá công : 250,000Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia Tự...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,378chỉTrọng lượng đá: 0,04 ChỉGiá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...

Xem thêm: Look Like Là Gì - Look Like In Vietnamese


Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,446chỉTrọng lượng đá: 0chỉGiá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia Tự...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,934chỉTrọng lượng đá: 0,09chỉGiá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia Tự...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,73chỉTrọng lượng đá: 0,026chỉGiá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia Tự...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,522 chỉTrọng lượng đá: 0,06 chỉGiá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,514chỉTrọng lượng đá: 0,05 chỉGiá công : 200,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...
Hàm lượng vàng: 41,7%Trọng lượng vàng: 0,578 chỉTrọng lượng đá: 0chỉGiá công : 250,000###Sản phẩm bán tại trụ sở Sinh Dien Gold 466 Ngô Gia...