Nội Quy

      60
Website thangvi.com là Sảnh nghịch vui chơi cho người yêu thương technology với kiến thức và kỹ năng. Là nơi đem đến hầu như hiểu biết, gần như thông tin tiên tiến nhất về công nghệ năng lượng điện tử, điện tự động, công nghệ lên tiếng, viễn thông và lên tiếng lẫn nhau các thành quả kỹ thuật tiên tiến nhất. Để tránh phần nhiều hiểu nhầm không mong muốn họ đang :

Không bàn vấn đề liên quan mang đến chủ yếu trị.
Không bàn vấn đề tương quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể tuyệt tổ chức nào.
Không làm nơi Bàn bạc mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài xích bắt buộc bao gồm nguồn dẫn nếu như không phải là biến đổi của công ty..