PHẦN MỀM TẠO THEME CHO ANDROID

      157

Theme vào áp dụng Android

Theme giống hệt như style vẫn trình bày tại: Thuộc tính style vào Android, nó là tập hòa hợp các khái niệm tài nguyên, nằm trong tính nhằm áp dụng vào những phần tử View. Chỉ bao gồm điều style gồm hiệu lực hiện hành với phần tử áp dụng nó, còn Theme rất có thể tùy chỉnh cấu hình làm việc những phần tử cội và các bộ phận con kế thừa và truy vấn vào những trực thuộc tính từ theme. Theme được định nghĩa vào style.xml cùng gán vào thành phần bởi trực thuộc tính android:theme

Theme thường được gán vào các phần tử cội, qua đó các phần tử nhỏ sẽ truy vấn nằm trong tính theme, các bộ phận gốc tuyệt gán theme sẽ là application hoặc Activity vào manifest. Nếu gán theme cho application, thì các Activity trong ứng dụng mang định thừa kế theme trường đoản cú application, giống như cho tới những View tạo ra từ Activity, bạn có thể gán Theme đến Activity hoặc các View cội của layout nhằm sử dụng một theme không giống với theme thừa kế.

Bạn đang xem: Phần mềm tạo theme cho android

Sau trên đây đã tiến hành mỗi bước tạo thành cùng áp dụng một Theme

Hãy chạy Android Studio với tạo nên áp dụng theo mẫu Bottom Navigator Bottom viết tên ThemeTuorial

*

Ứng dụng chủng loại này vẫn đĩnh nghĩa sẵn một theme thương hiệu là AppTheme (coi trong styles.xml), theme này được gán vào application vào manifests (Có nghĩa là các Activity bên trong application đang thừa kế theme này). Giờ hãy msinh sống styles.xml coi một theme được tạo nên với gồm những nguyên tố làm sao.

Tạo một theme vào styles.xml

Vì một theme chứa tương đối nhiều nằm trong tính (Color, kích thước, địa chỉ, font text ...) áp dụng khoác định bởi vì các nhiều loại View (Button, TextView ...) vào Android nênKhi tạo nên một theme bắt đầu hay thừa kế từ một theme thuộc thỏng viện Android, tiếp nối tuỳ biến thêm giảm, chuyển đổi những nhân tố (Các tìm hiểu thêm hãy xem trên CÁC THUỘC TÍNH TRONG THEME).

Xem thêm: Nhẫn Cưới Vàng 18K Giá Nhẫn Cuoi Vàng 18K Giá Bao Nhiêu Trong Năm 2021?

Quay trở về ví dụ trên, theme AppTheme kế thừa tự Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar, tiếp nối nó kiểm soát và điều chỉnh lại các thuộc tínhcolorPrimary, colorPrimaryDark, colorAccent

Tương từ bạn cũng có thể tạo ra Theme thứ hai, và đặt tên là MyAppTheme theo cách tựa như, ta đang định nghĩa lại một vài thành phần (theme sẽ có Màu sắc loè cổ loẹt nhằm bạn dễ thừa nhận biết):

values/colors.xml (Định nghĩa color sẽ dùng)

#008577 #00574B #D81B60 #FF8A80 #FF80AB #82B1FF #00C853 #C51162 #0091EA #B3E5FCvalues/styles.xml
Để áp dụng Theme bắt đầu này, hãy gán trực thuộc tính theme của Activity trong manifests bởi thương hiệu của theme này, hoặc thế nằm trong tính theme của application vào manifests để tất cả các Activity kế thừa theme này, ví dụ:
AndroidManifest.xml Kết quả chạy cùng với theme bắt đầu MyAppTheme

*

Chuyển đổi sang lại những Theme

Các Activety trước khi nạp layout (trước khi chạy setContentView) có thể Gọi cách thức setTheme(themeid), để Activity thực hiện một theme theo ID tài nguyên bạn đã cho thấy. Dường như, bạn có thể giữ ID của theme lâu hơn trong SharedPreferences để những lần chạy đang thực hiện theme cơ mà các bạn lưu. Ta vẫn áp dụng bí quyết này nhằm biến hóa qua lại thân 2 theme đang xuất hiện ở bên trên là R.style.AppTheme với R.style.MyAppTheme

Toàn bộ code vào onCreate của Activity

//ID của theme nhưng Activity sử dụngint themeIdcurrent;
Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); //Đọc ID theme vẫn lưu giữ, nếu như chưa lưu lại thì sử dụng R.style.MyAppTheme SharedPreferences locationpref = getApplicationContext() .getSharedPreferences("MainActivity", MODE_PRIVATE); themeIdcurrent = locationpref.getInt("themeid",R.style.MyAppTheme); //Thiết lập theme mang đến Activity setTheme(themeIdcurrent); setContentView(R.layout.activity_main); findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener()
Override public void onClick(View v) //Chuyển thay đổi theme themeIdcurrent = themeIdcurrent == R.style.MyAppTheme ? R.style.AppTheme : R.style.MyAppTheme; //Lưu lại theme ID SharedPreferences locationpref = getApplicationContext() .getSharedPreferences("MainActivity", MODE_PRIVATE); SharedPreferences.Editor spedit = locationpref.edit(); spedit.putInt("themeid", themeIdcurrent); spedit.apply(); //Tạo lại Activity nhằm vận dụng theme mởi thay đổi recreate(); ); mTextMessage = (TextView) findViewById(R.id.message); BottomNavigationView navigation = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.navigation); navigation.setOnNavigationItemSelectedListener(mOnNavigationItemSelectedListener);Kết trái chạy ứng dụng:

*

Thêm quý giá thuộc tính vào theme

Ngoài vấn đề cấu hình thiết lập cực hiếm những ở trong tính ảnh hưởng mang đến những View trong theme (coi các ở trong tính tại CÁC THUỘC TÍNH TRONG THEME),chúng ta có thể mở rộng theme đựng những thuộc tính đựng quý hiếm mới sau đó những View truy cập nhằm sử dụng trực thuộc tính này.

Tạo ra các tên ở trong tính mới vào ứng dụng

Thường vẫn định nghĩa những thương hiệu ở trong tính vào file values/attrs.xml, một trực thuộc tính sẽ có kết cấu knhì báo nhỏng sau:


Trong đó format nhằm vẻ ngoài các loại tài liệu của thuộc tính, hoàn toàn có thể dìm những cực hiếm như: string, boolean, float, dimension (những size px, dp ...), reference (tmê say chiếu đến inhỏ, image, drawable ...)
lấy ví dụ khái niệm thương hiệu thuộc tính new là myTextViewSize và myTextColor

values/attrs.xml

Vậy nên theme gồm thêm 2 ở trong tính với cái giá trị đi thuộc, trong các View nếu như muốn thực hiện truy cập cho giá trị nằm trong tính này thì thực hiện cú pháp lấy quý giá của ở trong tính Theme bây chừ "?tên_thuộc_tính"

Ví dụ:

Bởi vậy giá trị textSize cùng textMàu sắc của TextView bên trên được xác định tự Theme.

Từ nội dung bài viết này, đủ nhằm biết cách tạo với thực hiện Theme một giải pháp hoàn chỉnh, hãy tuỳ đổi thay nhằm phần lớn thành phần trong View vận dụng đông đảo các thể tùy chỉnh thiết lập tự Theme, vấn đề này khiến cho áp dụng linch hoạt hết sức nhiều


Theme trong ứng dụng AndroidTạo với vận dụng ThemeChuyển đảo sang lại các ThemeThêm cùng áp dụng quý hiếm new vào theme
*

SQLite vào Android (phần 2) áp dụng SQLiteOpenHelper Sử dụng SQLite trong Android (phần 1) Sử dụng ListView hiện lên dữ liệu dạng danh sách trong Android Thuộc tính style trong những View lập trình Android Sử dụng Broadcast Intent BroadcastReceiver vào Android Sử dụng RelativeLayout vào Android Tài nguyên Drawable (6) hình họa StateListDrawable trong Android Tài nguim Drawable (5) hình ảnh LayerDrawable trong Android
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ bỏ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối khung người BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá thể, tôi ghi chnghiền cùng share phần đông gì tôi học tập được tại đây về kiến thức lập trình sẵn PHPhường, Java, JavaScript, Android, C# ... và các kỹ năng technology khácDeveloped by thangvi.com