Hướng Dẫn Sử Dụng Autoingame Plugin Godofsun

      211
Theo trải nghiệm của không ít bạn, Admin đang sửa đổi một vài văn bản của Chức năng Alt+3 với bổ sung cập nhật tính năng nhặt Hạt Hoàng Kyên ổn với Hạt Huy Hoàng của Shift+Q.  Tên file phiên phiên bản mới: 210501-01.
Nội dung chính: Lúc bật Alt+3, nhân đồ dùng sẽ tự động hóa buff tức thì sau thời điểm rời Thành-Thôn (không đợi đến khi tự đánh).
*

8 thừa nhận xét:
*

Link Tải Autoingame Plugin Godofsun