Refer to nghĩa là gì

      12
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Refer to nghĩa là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ ngoại rượu cồn từ quy, quy cho, quy vàoto refer one"s failure to...: quy sự đại bại là sinh hoạt tại... chuyển cho (ai, tổ chức nào) giúp xem xét, giao cho phân tích giải quyếtthe matter must be referred to a tribunal: sự việc phải được chuyển mang lại một toà án để xét xửto refer a question to lớn someone"s decision: giao một vấn đề cho ai quyết định chỉ dẫn (ai) mang lại hỏi (người nào, tổ chức nào)I have been referred lớn you: người ta chỉ tôi cho hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ vào cậy vàoI refer myself to lớn your experience: tôi phụ thuộc kinh nghiệm của anh nội hễ từ xem, tham khảoto refer lớn one"s watch for the exact time: xem đồng hồ đeo tay để biết đúng mấy giờto refer khổng lồ a documemt: tìm hiểu thêm một tài liệu ám chỉ, nói đến, nhắc đến, nhắc đếndon"t refer khổng lồ the matter again: đừng nói đến vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến search đến, viện vào, dựa vào, nhờ vào cậy vàoto refer to somebody for help: tìm tới ai nhằm nhờ cậy ai góp đỡ; nhờ cậy sự trợ giúp của ai có liên quan tới, có quan hệ tới, gồm dính dáng tớito refer to lớn something: có tương quan đến việc gì hỏi ý kiếnto refer to lớn somebody: hỏi chủ ý airefer to drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại tín đồ lĩnh séc (trong trường hợp bank chưa thanh toán giao dịch được)referring to your letter (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ôngtham chiếuLĩnh vực: toán và tinchỉ, phía theorefer torút vềrefer lớn asmệnh danhrefer to drawerchỉ dẫn tín đồ rút tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*

*

Xem thêm: Tác Dụng Của Đá Hổ Phách - Công Dụng Và Cách Dùng Đá Hổ Phách Đúng Chuẩn

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer to lớn sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to lớn the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred to lớn as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used to The term ‘alexia’ is used lớn refer to any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred lớn Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another

This plant can be referred to lớn a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient to lớn a specialist

refer a bill to lớn a committee


File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym and Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send