Trường Cao đẳng Phát Thanh – Truyền Hình II

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông nói chung và công nghệ phát thanh truyền hình nói riêng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

  • Nắm vững một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, có trình độ tin học cơ bản, anh văn cơ bản, anh văn chuyên ngành Công nghệ phát thanh truyền hình và một số kiến thức về khoa học xã hội như pháp luật đại cương, vai trò của hệ thống phát thanh truyền hình và nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát thanh truyền hình.
  • Nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật điện tử như linh kiện điện tử, điện tử tương tự, điện tử số, kỹ thuật thông tin điện tử,…
  • Hiểu và trình bày được nguyên lý cấu tạo các thiết bị audio – video, thiết bị phát thanh truyền hình như máy ghi âm, máy ghi hình; máy tăng âm, bàn trộn âm; máy thu thanh, máy thu hình; máy phát thanh, máy phát hình,…
  • Hiểu và trình bày được quy trình sản xuất chương trình phát thanh, quy trình sản xuất chương trình truyền hình và các công tác kỹ thuật trong quy trình sản xuất chương trình phát thanh, quy trình sản xuất chương trình truyền hình.

Về kỹ năng

  • Khai thác, sử dụng và vận hành hệ thống thiết bị phát thanh truyền hình trong công tác sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.
  • Khai thác sử dụng các phần mềm biên tập âm thanh, biên tập hình ảnh động trong công tác sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.
  • Khai thác, sử dụng và vận hành hệ thống thiết bị phát thanh truyền hình trong công tác truyền dẫn phát sóng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp và được công nhận thương hiệu kỹ sư thực hành thực tế ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông online, sinh viên có thời cơ thao tác trong nghành điện tử viễn thông và phát thanh truyền hình, tại những cơ sở như :

  • Các đài phát thanh, truyền hình.
  • Các cơ quan truyền thông; công ty sản xuất, lắp ráp, kinh doanh thiết bị điện tử, âm thanh, ánh sáng,…
  • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông.

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.