Tạo Form Gửi Mail Bằng Html

      13

Tạo khung trong HTML cùng với thẻ , nằm trong tính kích hoạt của size gán địa gửi gửi dữ liệu, trực thuộc tính method là cách thức gửi dữ liệu, các thẻ tạo thành phần điều khiển trong khung như thẻ , ... Nút bấm submit để gửi dữ liệu trong HTML FORM.

Bạn đang xem: Tạo form gửi mail bằng html


Khái niệm web form

Biểu chủng loại - web form - được tạo nên trong HTML là khoanh vùng hình thành yêu cầu sự hệ trọng giữa người dùng và áp dụng web. Những form chất nhận được người cần sử dụng nhập tài liệu vào, tiếp nối gửi tài liệu đó mang lại web server, hoặc nhập tài liệu vào sử lý dữ liệu ngay tại client side.

form trong HTML được tạo nên bằng thẻ , phía bên trong form kia nó cất một hoặc nhiều bộ phận để nhập liệu gọi là các tinh chỉnh và điều khiển (control), có không ít loại tinh chỉnh như:

Điều khiển lấy một ví dụ
Điều khiển nhập một loại text (TextBox)
Điều khiển mang lại nhập những dòng text (textarea)
Điều khiển là các nút bấm (button) Bấm vào chỗ này
Các bộ phận checkbox (hộp chọn) Đã học HTML Đã học tập CSS
Các thành phần radio (chọn một): phái mạnh phụ nữ
Danh sách đổ xuống chọn cách sắp xếp: Giá tăng vọt Giá bớt dần bán chạy Mới độc nhất vô nhị
... Và một số trong những điều khiển khác ...

hầu hết các control (điều khiển) để người dùng nhập thông tin, dữ liệu được tạo ra bằng thẻ HTML và đi thuộc nó thường là thành phần để tạo thành nhãn (tiêu đề) mang lại control.

Thẻ , chế tạo ra web form đầu tiên

Để tạo ra HTML size thì cần sử dụng đến thẻ , tiếp đến nội dung vào thẻ trình diễn các HTML với các phần tử là điều khiển và tinh chỉnh (control) có trong form.

Thẻ cơ phiên bản có nhì thuộc tính yêu cầu lưu chổ chính giữa là action và method:

ở trong tính action vào form: thuộc tính để thiết lập cấu hình URL đã nhận dữ liệu, là add mà tài liệu của size gửi mang lại (submit đến, post đến). Thiếu tham số này thì action bằng URL đang truy vấn (tức gửi tin tức form mang lại server theo add đang truy vấn cập). Website server nhận được dữ liệu, xử trí và trả về nội dung nào đó.

Ví dụ sinh sản form html

Ví dụ size HTML sau yêu thương cầu người tiêu dùng điền tên đăng nhập, password và bấm chuột nút Đăng nhập để gửi đi.

thương hiệu đăng nhập: Mật khẩu:
(Bạn có thể điền tin tức và nhấn vào nút singin để kiểm tra dữ liệu gửi mang lại server)

*

Với khung HTML trên, nó gồm ba điều khiển (control), gần như được tạo ra từ thẻ chúng chọn cái tên thông qua thuộc tính name gồm: name, pass, submit. Thương hiệu này coi như tên trường dữ liệu mà FORM sẽ gửi đi. Khi bấm gửi tài liệu (submit dữ liệu) sống trên là nút (Đăng nhập) thì dữ liệu trong số control sẽ tiến hành gửi đi, khi giữ hộ đi mỗi tài liệu gồm tên và giá trị.

Giả sử bạn nhập vào tên là test, password là abc rồi click chuột Đăng nhập. Size trên gửi bằng phương thức get, do vậy dữ liệu vào FORM sẽ nằm trong cấu trúc URL gửi mang đến server. Các bạn sẽ thấy ngay địa chỉ cửa hàng trình duyệt sẽ có được dạng

https://httpbin.org/anything?name=test&pass=abc

Bạn thấy các dữ liệu trong thẻ input đã được màn biểu diễn bằng URL với thương hiệu dữ liệu tương ứng với thương hiệu của input đầu vào là: name, pass

Trong ngôi trường hợp bạn chọn method là post thì sẽ không nhìn thấy tài liệu biểu diễn qua URL như thế này mà dữ liệu được tích phù hợp vào cấu tạo của HTTP Request. Sẽ là ẩn với những người dùng.

Xem thêm: Smart Otp Là Gì - Tiện Ích Lấy Mã Bảo Mật Mọi Lúc, Mọi Nơi

Sửa lại lấy ví dụ trên (đổi sang cách thức post), bạn thử submit lại để kiểm tra:

khung này gửi dữ liệu bằng thủ tục POST (an toàn hơn)

tên đăng nhập: Mật khẩu:

Tạo nút bấm nhằm gửi (submit) khung HTML, reset form

Để tất cả nút bấm submit, click chuột đó dữ liệu của size được thu thập và gửi đi thì chúng ta có thể dùng thẻ hoặc thẻ :

Nút bấm bởi thẻ

Thẻ là thẻ trống rỗng (không có đóng thẻ), cú pháp là

Tạo nút bấm gửi (submit) thì cho thuộc tính type="submit", còn nhãn nút bấm tùy chỉnh thiết lập qua trực thuộc tính value="Text", Ví dụ:


Thẻ tạo nên nút bấm trình bày phức tạp hơn, vày nó chứa được câu chữ HTML

*
gởi dữ liệu
*
gửi dữ liệu Phần sau sẽ tìm hiểu các thành phần trong khung (các phần tử để nhập liệu).

Các phần tử điều khiển trong FORM

Các bộ phận điều khiển trong form là địa điểm mà người dụng nhập dữ liệu, chọn lựa dữ liệu, thông tin trong những điều khiển này sẽ tiến hành tập hợp lại nhằm gửi đi, để tạo thành các tinh chỉnh và điều khiển ta dùng những thẻ như: ...

Tất nhiên trong FORM hoàn toàn có thể chứa ngẫu nhiên nội dung HTML nào, nhưng mà chỉ để trình bày,còn các HTML chế tác control new có chức năng nhập liệu.

Ở trên đây chỉ trình diễn nguyên tắc chính tạo control, còn cụ thể sử dụng từng loại thẻ xem làm việc các bài viết tương ứng mang đến từng thẻ đó.

Mỗi bộ phận là control của size để người dùng nhập tài liệu thì bộ phận đó cần có thuộc tính name là tên của phần tử, cũng là tên trường dữ liệu cần nhập, tên trường tài liệu FORM sẽ gửi đi. Như ví dụ:

Nó tạo nên một textbox, đặt tên là name, nó cũng là tên gọi trường tài liệu gửi đi. Trong control thiếu trường này, thì dù bạn nhập dữ liệu vào, thì nó cũng biến thành không được nhờ cất hộ đi.

Để thêm những control ví dụ vào HTML Form, hãy xem chi tiết tại:

Loại tinh chỉnh và điều khiển Hiện thị chi tiết
Nhãn điều khiển Lời nói nhập nội dung Label - sản xuất nhãn
TextBox Tạo TextBox
Password Nhập Password
Radio phái mạnh cô bé khác Lựa chọn Radio
CheckBox Tôi mê say PHP Tôi say mê HTML Tôi phù hợp CSS Lựa chọn checkbox
Color Chọn màu
Date Chọn ngày tháng
Time Chọn thời gian
Email Nhập email
Search Hộp tìm kiếm kiếm
PhoneNumber Nhập số năng lượng điện thoại
Number Hộp nhập số
Slider Thanh trượt chọn giá trị
File Chọn tệp tin upload
Url Hộp nhập URL
Multi-line text Tôi đã học HTML.Tôi cũng học lập trình PHP nữa.
Drop-down --Bạn chọn ngôn ngữ nào-- C# C++ PHP Ruby Javascript Dart Hộp thả xuống