TEST DESIGN LÀ GÌ

      191
The demo basis documentation is analyzed in order to determine what khổng lồ test, i.e., khổng lồ identify the chạy thử conditions.

Bạn đang xem: Test design là gì

– Trong quá trình so sánh chạy thử thì các tư liệu cơ sở của thử nghiệm được đối chiếu để khẳng định các ngôi trường vừa lòng thử nghiệm, với các điều kiện testA chạy thử condition is defined as an sản phẩm or event that could be verified by one or more kiểm tra cases (e.g., a function, transaction, unique characteristic or structural element). – Một cỗ ĐK chạy thử được có mang là một trong chiến thắng hoặc sự kiện nhưng mà rất có thể kiểm soát được vì chưng 1 hoặc các test case( vd tính năng, giao dịch, đặc tính unique hoặc những yếu tố cấu trúc)Establishing traceability from kiểm tra conditions baông xã khổng lồ the specifications and requirements enables both effective sầu impact analysis when requirements change, và determining requirements coverage for a set of tests – Thiết lập ma trận theo dõi các ĐK chạy thử cùng với các sệt tả cùng đòi hỏi để giúp bài toán phân tích các ảnh hưởng gọi trái rộng Khi thử khám phá biến hóa cùng xác định được mức độ bao trùm của 1 tập đúng theo test

During thử nghiệm analysis and demo design:

The detailed thử nghiệm approach is implemented to lớn select the kiểm tra thiết kế techniques to use based on, aao ước other considerations, the identified risks – Trong trong cả quá trình so sánh các trường hợp test, kỹ thuật kiến thiết demo caces được sàng lọc thực hiện dựa trên sự cẩn thận phù hợp với các đen đủi roThe thử nghiệm cases & test data are created and specified. A demo case consists of a mix of input đầu vào values, execution preconditions, expected results and execution post conditions, defined lớn cover a certain thử nghiệm objective(s) or thử nghiệm condition(s). – Một test case gồm 1 tập những quý hiếm đầu vào, ĐK chạy, tác dụng mong mỏi chờ, ĐK sau khoản thời gian chạy.The ‘Standard for Software Test Documentation’ (IEEE STD 829-1998) describes the nội dung of chạy thử kiến thiết specifications (containing thử nghiệm conditions) and test case specifications. – Thiết kế chạy thử cũng bao hàm cả vấn đề tạo nên demo cases với chạy thử data. – Tiêu chuẩn chỉnh IEEE STD 829-1998 trình bày rõ ràng 1 tài liệu xây cất demo case và quánh tả thử nghiệm case tất cả phần lớn câu chữ nào

*

*

Expected results should be produced as part of the specification of a thử nghiệm case và include outputs, changes to lớn data and states, và any other consequences of the chạy thử. If expected results have sầu not been defined, then a plausible, but erroneous, result may be interpreted as the correct one.

Xem thêm: 16 Quán Cà Phê Ngon View Đẹp Ở Hà Nội Dành Cho Các Quán Cafe Đẹp Ở Hà Nội

Expected results should ideally be defined prior to lớn chạy thử execution. Predict, oracleExpected results là 1 phần của quánh tả demo case và bao hàm outputs, đổi khác về dữ liệu với tâm trạng, cùng các hiệu quả khác của kiểm tra. Nếu expected results ko được tư tưởng thì công dụng chạy thử đang ko được khẳng định đúng mực ( Pass or faile) chính vì như thế expected results phải đc tư tưởng trước lúc chạy test

During kiểm tra implementation

The chạy thử cases are developed, implemented, prioritized và organized in the chạy thử procedure specification (IEEE STD 829-1998). – Trong quy trình triển khai test thì kiểm tra case sẽ tiến hành gây ra, triển khai, bố trí lắp thêm trường đoản cú ưu tiên, tổ chức vào tư liệu đặc tả thủ tục kiểm tra (IEEE STD 829- 1998).

*

The demo procedure specifies the sequence of actions for the execution of a test. If tests are run using a demo execution tool, the sequence of actions is specified in a test script (which is an automated test procedure). – Thủ tục chạy thử chứng thật sản phẩm từ của những hành động dể tiến hành test. Nếu Nếu các Test này được chạy bằng tool, thì máy từ những hành vi sẽ tiến hành chứng thật trong test script.

3.2 Categories of Test Design Techniques

The purpose of a demo kiến thiết technique is lớn identify chạy thử conditions, test cases, & test data. – Mục tiêu của những nghệ thuật kiến tạo chạy thử là nhằm xược định các ĐK demo, test cases, với thử nghiệm data

It is a classic distinction to denote test techniques as black-box or white-box – Chia thành 2 kỹ thuật xây cất test cơ phiên bản là black-box cùng white-box

*

Comtháng characteristics of specification-based chạy thử design techniques include – Đặc điểm tầm thường của nghệ thuật xây cất chạy thử phía quánh tả:

Models, either formal or informal, are used for the specification of the problem to lớn be solved, the software or its components

Các quy mô, hay là thừa nhận hay không chấp thuận, được sử dụng cho những đặc điểm chuyên môn của sự việc cần xử lý, những phần mềm hoặc những yếu tắc của nó

Test cases can be derived systematically from these models

TC được chỉ ra được khởi nguồn từ hồ hết mô hình có hệ thống

Comtháng characteristics of structure-based chạy thử design techniques include – đặc điểm bình thường của chuyên môn xây cất demo phía cấu trúc:

Information about how the software is constructed is used khổng lồ derive the chạy thử cases (e.g., code and detailed kiến thiết information)

TC được dẫn ra dựa vào vấn đề hiểu rõ cấu tạo của PM ( dự vào code hoặc kiến thiết chi tiết)

The extent of coverage of the software can be measured for existing chạy thử cases, and further thử nghiệm cases can be derived systematically lớn increase coverage

Mức độ bao phủ của thử nghiệm có thể đo lường được và rất có thể bổ sung cập nhật test case để tang được mức độ bao phủ này

Comtháng characteristics of experience-based kiểm tra design techniques include – đặc điểm thông thường của kỹ thuật kiến thiết demo hướng tởm nghiệm:

The knowledge and experience of people are used lớn derive sầu the chạy thử cases – Kiến thức và tay nghề của con bạn được dung nhằm viết demo cacseThe knowledge of testers, developers, users and other stakeholders about the software, its usage & its environment is one source of information – Nguồn ban bố được đem từ bỏ kiến thức của tester, LTV, user, công ty đầu tư chi tiêu về ứng dụng, kĩ năng thực hiện với môi trườngKnowledge about likely defects & their distribution is another source of information – Nguồn công bố còn được rước tự các lỗi giống như, sự phân bố của nó

Measurement – Đo đạc

Test successful coverage = Tổng TC Pass/ (Tổng TC- N/A)

Objective sầu assessment of thoroughness of testing (with respect to lớn use of each technique)- Mục tiêu reviews mức độ triệt nhằm của kiểm thử (mong muốn ngóng đối với từng nghệ thuật được sử dụng)Useful for comparison of one demo effort to lớn another – Sử dụng nhằm so sánh nỗ lực cố gắng của một nghiên cứu cùng với các chiếc khácEg:
Project AProject B
60% Equivalence partitions – phân vùng tương đương40% Equivalence partitions
50% Boundaries – biên45% Boundaries
75% Branches – nhánh60% Branches