Thông Tư Mới Nhất Về Thuế

      123
*
*
*
Tin tức kế toán: Hệ thống các văn uống bản tiên tiến nhất về thuế GTGT 2018 bao gồm những văn phiên bản Luật, thông tư, nghị định tiên tiến nhất góp chúng ta nắm rõ được các điều khoản hiện nay hành về Thuế GTGT.

Bạn đang xem: Thông tư mới nhất về thuế

*

Các văn uống phiên bản mới nhất về thuế GTGT 2018.

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ GTGT 2018 

 + Bổ sung khoản 3a vào sau cùng khoản 3 Điều 5

 + Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 + Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

Xem thêm: Play Store Won’T Open, Load, Or Download Apps, Android Apps On Google Play

 + Điềm g khoản 1 Điều 8.

 + Sửa thay đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

 – NĐ 209/2013/NĐ-CP:

 + Bổ sung Khoản 1b cùng 1c vào Điều 3

 + Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điểm a Khoản 2 Điều 3

 + Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

 + Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 

 + Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điểm b Khoản 1 Điều 9

 + Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

 + Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Khoản 2 Điều 10

 + Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Khoản 5 Điều 10

 + Đoạn đầu Điều 3 cùng khoản 1 Điều 3 

 + Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3 

 + Điểm đ khoản 1 Điều 6

 + Điểm a khoản 8 Điều 4

 + Đhoản 3 Điều 14

 + Điểm c Khoản 3 Điều 15

 – Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật vì TT 119/2014/TT-BTC cùng TT 151/2014/TT-BTC):

 + Sửa thay đổi khoản 1 Điều 4

 + Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 

 + Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch men đầu chiếc đầu tiên Khoản 3 Điều 9

+ Sửa thay đổi khoản 2 Điều 10

 + Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa thay đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 14 

 + Sửa thay đổi, bổ sung Điều 15

 + Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 18

Để coi chi tiết các văn uống bản tiên tiến nhất về thuế GTGT 2018 các bạn cliông xã vào tên của từng văn uống bản nhé!

Trên đây là “những vnạp năng lượng bản tiên tiến nhất về Thuế GTGT 2018” với hệ thống văn uống bạn dạng này hi vọng Tin tức kế toán thù để giúp đỡ các bạn tra cứu vãn, cập nhật rất nhiều tin tức, lý lẽ new một giải pháp nhanh chóng.