Review 3 lớp 6: Language | Giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Review 3 lớp 6: Language | Giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Review 3 lớp 6: Language – Kết nối tri thức

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Review 3 : Language sách Kết nối tri thức với đời sống hay, chi tiết cụ thể :

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Review 3: Language – sách cũ

Language (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? (Tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác biệt so với các từ còn lại)

Quảng cáo

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

1. C2. A3. A
4. B5. D6. D

Giải thích:

1. Chọn c. favourite, vì âm gạch dưới ị được phát âm là / ì /, trong khi những từ còn lại được phát âm là / ai /
2. Chọn A. doctor, vì âm gạch dưới 0 được phát âm là / ɔ /, trong khi những từ còn lại dược phát âm là / əu / .
3. Chọn A. father, vì âm gạch dưới th được phát âm là / ð /, trong khi những từ còn lại được phát âm là / ɵ / .

Quảng cáo

4. Chọn B. repeat, vì âm gạch dưới ea được phát âm là / i : /, trong khi những từ còn lại được phát âm là / iə /
5. Chọn D. speaker, vì âm gạch dưới ea được phát âm là / i /, trong khi những từ còn lại được phát âm là / eə / .
6. Chọn D. author, vì âm gạch dưới th được phát âm là / ɵ /, trong khi những từ còn lại được phát âm là / ð / .

2. Practise saying the sentences. Pay attention to the pronunciation of the underlined words. (Thực hành nói những câu sau. Chú ý đến cách phát âm của những từ gạch dưới. )

3. Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage. (A, B hoặc c để điền vào chỗ trông trong đoạn văn sau.)

(1) A(2) B(3) A(4) A(5) C

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết trẻ nhỏ đều thích những hoạt động giải trí ngoài trời. Chúng chơi bóng đá, trượt ván hay đi bơi. Ở một số ít vương quốc có tuyết như Thụy Điển, trẻ con còn đi leo núi với cha mẹ để trượt tuyết. Chúng hoàn toàn có thể làm người tuyết trong sân chơi trước nhà. Khi thời tiết xấu, họ ở trong nhà và xem những chương trình mê hoặc trên ti vi .

4. Choose one of the words/phrases in the box to complete sentences 1-6. (Chọn một trong những từ/cụm từ trong khung dể hoàn thành 6 câu dưới đây.)

1. Paris2. football3. Local television
4. country5. remote control6. Summer sports

5. Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple fo of the verbs in brackets. (Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại hoan ĩ hành cho những động từ trong ngoặc đơn. )

1. started 2. play 3. had
4. is 5. bought 6. has worked

6. Are the underlined question words correct? If not, correct them. (Những từ để hỏi gạch dưới đúng không? Nếu không, sửa lại.)

Câu đúng : 3,5
Câu sai : 1,2,4
Sửa lại câu sai :
Câu 1 : Who -> which
Câu 2 : What time -> when
Câu 3 : What -> How .

7. Use the superlatives in the box to comp the sentences. (Sử dụng hình thức so sánh cao nhất trong khung để hoàn thành các câu sau)

1. The most expensive2. the most popular3. the most interesting
4. the most colorful5. the most relaxing

8. Choose the best replies for the questions. (Chọn câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi.)

1. – e 2 – a. 3 – c. 4 – b. 5 – d.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt review 3 (unit 7-8-9) lớp 6:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

review-3.jsp
Giải bài tập lớp 6 sách mới những môn học

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.