Tiếng Anh lớp 4 Review 1 bài tập SGK chương trình mới

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Review 1 giúp học sinh học từ vựng, đọc, dịch, đặt câu hỏi, vấn đáp câu hỏi … được chúng tôi biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Anh lớp 4 mới. Mời những bạn tìm hiểu thêm bài viết dưới đây .

Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 1

Listen and tick.

Nghe và chọn.

1. b 2. b 3. b 4. c 5. a

1. Linda: Good night, Mum.

Mother : Good night, Linda .
2. Hoa : What’s your name ?
Tony : My name’s Tony .
Hoa : What nationality are you ?
Tony : I’m Australian .
3. Mr Loc : Good morning, class .
Class : Good morning, Mr Loc .
Mr Loc : What day is it today ?
Boy : It’s Thursday .
4. Girl : When’s your birthday ?
Boy : It’s on the first of September .
5. Boy : Who’s that ?
Girl : It’s my brother .
Boy : What can he do ?
Girl : He can ride a bike .

Read and write.

Đọc và viết.

Đây là bạn mới của mình. Bạn ấy tên là Linda. Bạn ấy chín tuổi. Bạn ấy đến từ nước Anh. Bạn ấy là học viên của trường Quốc tế TP.HN. Bạn rất thích âm nhạc. Bạn ấy hoàn toàn có thể chơi đàn ghi-ta và hát nhiều bài hát tiếng Việt. Bạn ấy đến Câu lạc bộ Âm nhạc vào những ngày thứ Tư .
1. Linda is from England .
2. She is nine years old .
3. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs .
4. She goes to the Music Club on Wednesday .

Read and match.

Đọc và nối.

1. d 2. a 3. e 4. c 5. b

Cột A:

1. Quốc tịch của bạn là gì ?
2. Khi nào là sinh nhật của bạn ?
3. Bạn hoàn toàn có thể làm gì ?
4. Hôm nay là thứ mấy ?
5. Tạm biệt, Mai .

Cột B:

a. Nó vào ngày mùng 2 tháng 5 .
b. Gặp lại bạn sau, Nam .
c. Nó là thứ ba .
d. Mình là người Mỹ .
e. Mình hoàn toàn có thể bơi .

Look and write. Then say.

Nhìn và viết. Rồi nói.

1. Tom is from England .
2. His birthday is on February 15 th .
3. Ha can play badminton .
4. He goes to the zoo on Sunday .

Write about you.

Viết về em.

Hi. My name is Phuong. I am nine years old. I am from Vietnam. I am a pupil at Dong Da primary school. I can play the piano. I cannot swim. I go to the Young Music Club on Sunday.

Xin chào. Mình tên là Phương. Mình chín tuổi. Mình đến từ Nước Ta. Mình là học viên của trường tiểu học Q. Đống Đa. Mình hoàn toàn có thể chơi pi-a-no. Mình không biết bơi. Mình đến câu lạc bộ Âm nhạc trẻ vào Chủ nhật .

Short story Cat and Mouse 1- SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Read and listen to the story.

Đọc và nghe câu chuyện.

Complete the conversation.

Hoàn thành đoạn hội thoại.

Miu : Hello .
Mary : Hello .
Miu : ( 1 ) Who are you ?
Mary : ( 2 ) My name’s Mary. Is this Chit’s house ?
Miu : Yes, it is .
Chit : Hello, Mary !
Mary : Hello, Chit !
Chit : ( 4 ) How are you ?
Mary : I’m ( 5 ) very well, thank you .

Work in groups of three. Read the conversation. Then act it out with your own names.

Làm việc theo nhóm 3 người. Sau đó thực hành với tên của chính mình.

Chit : Miu, this is my cousin Mary .
Miu, đấy là em họ của tôi, Mary .
Miu : Nice to meet you, Mary .
Rất vui được gặp bạn, Mary .
Mary : Nice to meet you too, Miu .
Mình cũng rất vui được gặp bạn, Miu
Miu : Where are you from, Mary ?
Bạn đến từ đâu vậy Mary ?
Mary : I’m from America. Mình đến từ Mỹ .
Miu : Really ? Where in America ?
Thật không ? Ở đâu trên nước Mỹ ?
Mary : Thành Phố New York .
Thành Phố New York .
Miu : Can you play the guitar ?
Bạn hoàn toàn có thể chơi ghi-ta không ?
Mary : Yes, I can. Can you play the guitar, too ?
Vâng, mình hoàn toàn có thể. Bạn cùng hoàn toàn có thể chơi ghi-ta không ?
Miu : No, I can’t .
Không, tôi không hề .

Unscramble these words from the conversation.

Sửa lại các từ cho đúng trong đoạn hội thoại.

1. house
2. really
3. nice
4. friends
5. guitar
6. America
………………………………………………………………………

→ Link tải miễn phí tiếng Anh lớp 4 Review 1:

Chúc những bạn học tập tốt !

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.