Tìm Giá Trị Lớn Thứ 2 Trong Excel

      192

lúc quan sát bảng lương của mọi người trong đơn vị chắc hẳn điều trước tiên nhưng ai trong họ cũng hoàn toàn có thể nghĩ về tới chính là ai là người có nấc lương cao nhất, sau đó là tín đồ như thế nào, lương của bản thân mình so với những người dân tất cả nút lương tối đa như thế nào và rồi thì thầm mộng mơ một ngày nào đó nấc lương của chính bản thân mình đang chũm này, cầm nọ… đúng không ạ