Truyền Tham Số Qua Url

      54

Việc gửi báo cáo buộc phải xử trí tự người dùng (phía trang bị khách) cho máy chủ là vấn đề cần thiết trong một website hễ với Php.

Bạn đang xem: Truyền tham số qua url

Quý Khách vẫn xem: Tđắm say số truyền qua url php

Với Php, nhị biện pháp thiết yếu để dứt quá trình là POST và GET.

PHƯƠNG PHÁPhường ĐĂNG

Dưới đấy là biểu mẫu dùng để làm gửi lên tiếng họ thương hiệu 2 máy chủ, tin nhắn về máy chủ thông qua cách làm POST

Truyền tài liệu bởi thủ tục POST.

Trong đó:

Form: method = “POST” Action: File máy tính xách tay (xuly.php). Nếu không được khai báo, nó vẫn xử lý tệp hiện tại. Vnạp năng lượng phiên bản loại mục nhập: thương hiệu = “tên đầy đủ” Loại tin nhắn mục nhập: tên = “email”

Cách đem dữ liệu qua phương thức POST.

Sử dụng mảng khối hệ thống $ _POST để nhấn tài liệu được truyền bằng cách thức POST Việc rước từng mục trong $ _POST giống hệt như cùng với mảng (bởi vì $ _POST là một trong mảng)

“; print_r ($ _ POST); echo” “; print_r ($ _ POST); print_r ($ _ POST);?>

NHẬN PHƯƠNG PHÁP

Ngoài cách tiến hành POST, GET là cách thức hay được thực hiện nhằm truyền dữ liệu mang đến máy chủ. Thao tác hoàn toàn như thể với thủ tục POST. Phương thức được áp dụng là GET (method = “GET”)

Truyền dữ liệu bằng phương thức GET.

Xem thêm: Top 10 Cửa Hàng Trái Cây Nhập Khẩu Tphcm Tốt Nhất Nên Chọn 2021

Cách mang tài liệu qua cách làm GET.

Sử dụng mảng hệ thống $ _GET để đưa tài liệu Các thao tác làm việc trọn vẹn tương tự như $ _POST Khi gửi tài liệu bởi cách thức GET, thông báo được gửi mang đến link trải qua cấu trúc key = value với được nối với nhau bởi dấu ‘&’

“; print_r ($ _ GET); echo” “; print_r ($ _ GET); print_r ($ _ GET);?>

Nhận đọc tin tự URL qua $ _GET

Một điểm cực kỳ quan trọng đặc biệt nhưng hệ thống get siêng lấy dữ liệu từ những URL

darkedeneurope.com?mod=course&view=main Chuỗi tmê say số ban đầu sau dấu? Và các cặp công bố bao gồm dạng key = value với được nối vị ký kết từ & Đây là một trong áp dụng rất lôi cuốn của $ _ NHẬN góp công ty chúng tôi tạo và đem dữ liệu tự URL

KHI NÀO SỬ DỤNG ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁPhường.

lúc áp dụng cách thức GET, tài liệu được truyền cho sever được hiển thị cho rất nhiều fan với những phát triển thành được truyền cho sever được hiển thị trực tiếp bên trên url.

Đối cùng với cách làm GET, số lượng lời nhắn được gửi bị giới hạn (2000 ký kết tự). Tuy nhiên, báo cáo được truyền trên Url có kết quả mang lại Việc đánh dấu trang, tốt mang lại bài toán tham khảo trên web.

KHI NÀO SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐĂNG

Thông tin được truyền qua cách làm POST không trở nên bạn không giống thấy được cùng không giới hạn lượng ban bố truyền mang lại sever. Bên cạnh đó, POST cung cấp phương pháp cài đặt tệp lên máy chủ

BÀI TẬP..

1. Sử dụng phương thức CÔNG BỐ để đưa lên tiếng từ bỏ biểu chủng loại singin bao gồm những trường: thương hiệu người tiêu dùng (text), mật khẩu (password)

2.Tạo một links với cùng một url với các tmê man số: gian lận, controller, view tiếp nối áp dụng cách thức. lấy những thông số kỹ thuật với in ra màn hình