TYPE OF BUSINESS LÀ GÌ

      168

Tiếng Anh công ty là một trong những nghành nghề dịch vụ thông dụng nhưng tín đồ đi làm áp dụng giờ đồng hồ Anh tiếp tục xúc tiếp. Trong bài viết này, thangvi.com trình làng mang lại các bạn các loại hình công ty bằng giờ đồng hồ Anh với một số trong những kiến thức cơ phiên bản về các mô hình doanh nghiệp lớn này. Cùng tò mò nhé.Bạn sẽ xem: Type of business là gì


*

Giới thiệu các loại hình doanh nghiệp bởi giờ Anh

Sau phía trên thangvi.com xin chia sẻ với chúng ta có mang các loại hình doanh nghiệp bởi giờ đồng hồ Anh để các bạn để ý và ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp tứ nhân.

Bạn đang xem: Type of business là gì

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

(Doanh nghiệp bốn nhân là loại hình công ty lớn bởi một cá thể làm chủ với từ chịu trách rưới nhiệm bởi toàn cục tài sản của chính bản thân mình về toàn thể buổi giao lưu của doanh nghiệp).

State – owned enterprise: Doanh nghiệp nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 1/2 of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp công ty nước là công ty lớn trong những số ấy Nhà nước bao gồm tải trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: chủ thể hợp danh.

Parnership is a legal size of business operation between two or more individuals who share management & profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred khổng lồ as unlimited liability partners); in addition lớn unlimited liability partners there may be limited liability partners.

Xem thêm: Cách Làm Hoa Ly Nở Sớm - 4 Cách Giúp Hoa Ly Nở Nhanh Và Tươi

(Cửa Hàng chúng tôi hòa hợp danh là bề ngoài chuyển động sale phù hợp pháp giữa nhị hoặc nhiều cá nhân gồm thuộc quyền thống trị với lợi nhuận. Cần bắt buộc tất cả ít nhất nhị member là công ty cài thông thường của người tiêu dùng, cùng mọi người trong nhà kinh doanh dưới một tên phổ biến (tiếp sau đây điện thoại tư vấn là member thích hợp danh); xung quanh các thành viên hợp danh rất có thể bao gồm member góp vốn.)

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts và other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to lớn the enterprise & shareholders may freely assign their shares to lớn other persons.

(Cửa Hàng chúng tôi CP là loại hình doanh nghiệp lớn, vào đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần đều nhau hotline là CP. Cổ đông chỉ chịu đựng trách rưới nhiệm về các số tiền nợ và nghĩa vụ gia tài khác của doanh nghiệp vào phạm vi khoản vốn đã góp vào công ty với cổ đông gồm quyền tự do thoải mái chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của bản thân mình cho người khác).

A limited liability company: đơn vị trách nát nhiệm hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A thành viên shall be liable for the debts & other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken khổng lồ contribute lớn the enterprise;

(cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên chịu đựng trách nhiệm về các khoản nợ cùng nghĩa vụ gia tài khác của chúng ta trong phạm vi khoản vốn khẳng định góp vào doanh nghiệp)

One member limited liability companies: chủ thể trách nát nhiệm hữu hạn một member.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

(Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là mô hình công ty do một nhóm chức hoặc một cá nhân cai quản mua (sau đây Điện thoại tư vấn là chủ mua công ty); chủ mua đơn vị Chịu đựng trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản không giống của người sử dụng vào phạm vi khoản vốn điều lệ của công ty).


*

“Tiếng Anh bồi” gồm tương xứng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường xung quanh công sở còn sống thọ không ít. Dù bị...