Window Shopping Nghĩa Là Gì

      173

Tiếp theo trên đây xin mời quý vị quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 7 cuả đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm cùng Brandon prúc trách nát.

Bạn đang xem: Window shopping nghĩa là gì

What a beautiful day it is today! Mai Lan and Mike want to engage in some activity khổng lồ relax themselves. They deserve sầu some leisure time after a long week of hard work.

Hôm ni trời đẹp nhất vượt ! Mai Lan với Mike ao ước niềm vui, thanh thản. Hai tín đồ xứng đáng thừa kế thanh khô thảnh thơi sau một tuần lễ lễ làm việc rất nhiều.

The two idioms we’re learning today are WINDOW-SHOPPING và DINE OUT.

Hai thành ngữ ta học lúc này là WINDOW-SHOPPING cùng DINE OUT.

MAI LAN: Mike, we had such a tough week, didn’t we? Four tests in five sầu days! That’s the limit for me! I’m exhausted and ready for some fun.

Mike, tuần vừa qua đối với bọn họ thiệt là trở ngại, phải không ? Bốn bài thi trong thời hạn ngày ! Đến cố gắng là tới số lượng giới hạn của tôi. Tôi mệt mỏi hết sức và chuẩn bị sẵn sàng làm gì để giải trí đây.

MIKE: Me, too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping; so, let’s go window-shopping.

Tôi cũng như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ chúng ta đề nghị từ cho chính mình một món vàng đặc biệt quan trọng. Xưa ni cô vẫn ham mê đi mua hàng, vậy bây giờ ta đi window-shopping.

MAI LAN: Hey, that is not “a special treat”. Do you need lớn buy a window for your house? Is your window broken?

Ê, kia chưa phải là “tự cho doanh nghiệp một món rubi sệt biệt”. Anh rất cần phải sở hữu một cái hành lang cửa số cho công ty anh à ? Cửa sổ bể hả ?

MIKE: Mai Lan, you’re really funny! Or this is a funny language! To go window-shopping doesn’t mean to buy a window, it means to lớn look at the windows where things are on display, just looking, not buying.

Mai Lan, cô thực tức cười ! Hay đó là một ngữ điệu tức cười cợt ! Window-shopping ko tức là đi thiết lập hành lang cửa số, cơ mà có nghĩa là chú ý vào đều cửa sổ bạn bè sản phẩm, chỉ chú ý nhìn, ko cài.

MAI LAN: So, if we go window-shopping, we just look at the merchandize on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want lớn buy them.

Vậy, lúc ta đi window-shopping, ta chỉ nhìn hàng trưng bè cánh trong quầy. Ồ, tất cả người ham mê nhìn tủ hàng, mà lại riêng biệt tôi, Lúc tôi nhận thấy mặt hàng rất đẹp, tôi ao ước cài.

MIKE: Well, Mai Lan, you told me you were broke, having no money, remember? So you can only go window-shopping. Window W-I-N-D-O-W, shopping S-H-O-P-P-I-N-G.

Rồi. Mai Lan, Cô bảo tôi cô không còn chi phí. Vậy thì chỉ hoàn toàn có thể đi nhìn mặt hàng thôi.

Window W-I-N-D-O-W, shopping S-H-O-P-P-I-N-G.

MAI LAN: Come on, Mike. I don’t want lớn go window-shopping. I can’t buy anything & the malls are so crowded on weekends. It’s no fun.

Xem thêm:

Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm mặt hàng. Tôi ko mua sắm được và thương thơm xá đông fan vượt vào vào cuối tuần. Chẳng vui gì không còn.

MIKE: Don’t you want khổng lồ see the new fashion for winter?

Cô không thích coi năng động bắt đầu mang đến ngày đông à ?

MAI LAN: No. The more I see, the more I want khổng lồ buy. As you said, I’m really broke. No more new clothes until next spring.

Không. Càng nhìn thấy, tôi càng hy vọng sở hữu. Nhỏng anh nói, tôi đích thực không còn tiền. Không xống áo mới gì hết cho tới mùa xuân tới.

Music

MIKE: So, what vì you want khổng lồ vì chưng this afternoon? You know I always give sầu in khổng lồ you.

Vậy cô mong muốn làm gì chiều ni ? Cô biết là tôi luôn luôn luôn chiều ý cô.

MAI LAN: Let’s go to the thể hình & work out!

Ta đi tới phòng rèn luyện cùng bạn hữu dục.

MIKE: That’s not a bad idea. We need to lớn stay in good shape but going lớn the thể hình is not a special treat! We deserve sầu a really good treat!

Ý loài kiến kia ko dngơi nghỉ. Ta bắt buộc duy trì thân thể mang lại khỏe rất đẹp, tuy nhiên đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt ! Chúng ta xứng danh một lúc vui quan trọng !

MAI LAN: Were we a bit better off, we could have sầu dinner at a nice restaurant!

Nếu họ có tài năng chánh tương đối rộng một chút thì có thể đi nạp năng lượng cơm chiều ở 1 tiệm tiêu hóa !

MIKE: But we can! You just reminded me of my parents’ suggestion. They want to invite us khổng lồ dine out with them some time. Let me gọi them lớn see if we can go out this evening.

Ta đi được chđọng ! Cô vừa có tác dụng tôi ghi nhớ mang đến một ý kiến đề nghị của cha mẹ tôi. Ông bà hy vọng rủ bầy mình đi ăn uống tiệm một hôm nào kia. Để tôi Hotline điện thoại cảm ứng thông minh coi mình có thể đi buổi tối ni ko.

MAI LAN: Dine out? What does that mean?

Dine out tức thị gì vậy ?

MIKE: The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine D-I-N-E, out O-U-T.

Từ này Có nghĩa là nạp năng lượng sinh sống tiệm, chưa phải ở trong nhà. Dine D-I-N-E, out O-U-T.

MAI LAN: Great idea. We’ll dine out this evening. Yeah!

Ý loài kiến tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Chúng ta đi ăn uống tiệm về tối nay. Hoan hô !

Telephone rings – Music

MIKE: Mai Lan. My parents welcome the idea. They leave it khổng lồ us lớn choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steak house?

Mai Lan. Bố chị em tôi chấp nhận. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn uống. Cô mong muốn đi tiệm thủy sản giỏi tiệm giết bò beefsteak?

MAI LAN: That’s a tough choice. I lượt thích both; but for this evening, maybe a seafood restaurant. I lượt thích crab meat.

Khó chọn vượt. Tôi thích hợp cả nhị cơ mà, đến tối nay, có lẽ nhà hàng quán ăn thủy sản. Tôi thích ăn cua.

MIKE: Then you can order crab cakes, lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked! Have sầu you had really good crab cakes before?

Vậy thí cô có thể Gọi bánh cua: từng tảng làm thịt cua, các gia vị đặc trưng, ép lại thành bánh với vứt lò. Cô sẽ nạp năng lượng crab cakes rất ngon lúc nào không ?

MAI LAN: Once, I think. But not in a good restaurant.

Có, một đợt. Tôi ghi nhớ như vậy. Nhưng chưa phải tại một tiệm tiêu hóa.

MIKE: Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious!

Vậy cô sẽ ưng ý bánh cua ngơi nghỉ tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm !

MAI LAN: Mike. It’s a pleasure to dine out with you & your parents. I really appreciate their kindness. Let’s go.

Mike. Thật là 1 niềm vui mập được đi ăn uống cơm chiều với anh và phụ huynh anh. Tôi cảm kích lòng tốt của các cụ. Ta đi nhé !

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ : “window-shopping” có nghĩa là đi ngắm sản phẩm với “dine out” Có nghĩa là đi nạp năng lượng cơm trắng buổi tối tại nhà hàng quán ăn. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa chạm chán lại quí vị vào bài học kinh nghiệm tới.